Fredskonferansen 19. april 2016

banner

Ahmadiyya Muslim Jama'at arrangerte en fredskonferanse den 19. april 2016. Formålet med dette var å inspirere deltakerne til å arbeide for fred og forsoning mellom ulike grupper i samfunnet. Vi ønsker å vise islams sanne lære hva angår fred og forsoning mellom ulike grupper i samfunnet, og å vise hva vi som muslimer kan bidra med på dette området. Dette er første slik fredskonferanse menigheten arrangerer i Norge. Internasjonalt har menigheten arrangert slike fredskonferanser i flere land, deriblant Canada, Storbritannia og USA. Den siste Fredskonferansen i Storbritannia ble holdt den 19. mars 2016, for mer info besøk: http://peacesymposium.org.uk/

Offisielle bilder av Fredskonferansen 2016 kan sees på følgende lenke: Bilder Fredskonferansen AMJ NORGE

Offisiell video opptak av Fredskonferansen 2016 er tilgjengelig på følgende lenke: Video opptak av Fredskonferansen AMJ NORGE

 

Religionenes dag i Furuset moske

Religionenes dag har blitt arrangert årlig av Ahmadiyya Muslim Jamaat Norge siden tidlig 1980-tallet. Slik som tidligere i år har representantene vært sammen og belyste et felles emne utfra sin religion og sine hellige skrifter. Arrangementet har til hensikt å skape forståelse på tvers av religionene og gir samtidig muligheten til å sammenligne hva de ulike står for innenfor et gitt emne. Arrangementet i år ble holdt den 18. Oktober.