Islam - Fredens religion

Hva sier Islam om krigføring?

Når det gjelder krigføring er det heller ikke tillatt å gjøre hva en selv vil. Derimot finnes det spesifikke regler for hva som er tillatt og hva som er forbudt. For det første er krig tillatt kun i to tilfeller: Selvforsvar og kjempe for Allahs sak.

 

I Qur’ânen, sura 22 vers 40- 41 har står det:

Tillatelse (til å kjempe) gis dem, mot hvem det kjempes fordi de har lidd urett og Allah er visselig mektig til å hjelpe dem. (Tillatelse gis dem) som er blitt drevet ut av sine hjem med urett, bare fordi de sa; Vår Herre er Allah (alene). Og om Allah ikke drev visse mennesker tilbake ved hjelp av andre mennesker, så ville visselig klostre og kirker og synagoger og moskèer, hvor Allahs navn ihukommes mye, være blitt revet ned...”

 

Man skal kjempe for Allahs sak, ikke for sine personlige interesser. Hva er Allahs sak?

Allahs sak er å kjempe for trosfrihet, opprettelse av rettferdighet og godhet.

Men Allah oppfordrer også muslimene til:

….vær ikke angripere, for Allah elsker visselig ikke angriperne.”  (Sura 2,vers 191).

 

Krigføringen i Islam har forholdsregler som det 21.århundrets sivilisasjon enda ikke har klart å innføre, og som tydeligvis ikke har stått på pensumlisten i madrassaer hvor ekstreme fundamentalister har fått opplæring.

Noen av de mange krav som stilles for å føre en rettferdig krig er som følger:

  • Militært angrep skal åpent erklæres slik at fienden også er klar over det, uventet angrep er ikke lov.
  • Ikke bryte avtaler som er inngått med fienden eller andre parter.
  • Selve krigføringen skal kun omfatte væpnede styrker.
  • Ikke drepe et såret eller skadd menneske, da det ikke vil være i stand til å forsvare seg.
  • Man skal ikke skade naturen (det gjelder alt fra vann til åker og trær). Heller ikke barn, kvinner og eldre. Man skal ikke angripe tilfluktssteder, sykehus, synagoger, kirker, klostre og moskeer.) Det er også forbudt å skade, eller drepe religiøse ledere: prester, munker osv.
  • Når en muslimsk hær ankommer fiendens territorium skal det ikke skape terror i befolkningen. Den allmenne befolkningen skal ikke bli skadelidende. (Muslim)
  • “ Og om en av avgudsdyrkerne søker beskyttelse hos deg, så gi ham beskyttelse inntil han har hørt Allahs ord, og (ønsker han allikevel å vende tilbake), før ham så til hans sikre tilholdssted. Slik (skal det være) fordi de er et folk som ikke har viten.” (Al-Qur’ân 9:6)

 

Selv under fiendtlighetene skal det gis asyl til enhver fra den krigsførende part som ønsker å gjøre seg kjent med Islam. Selv om noen etter å ha hørt Islams budskap skulle foretrekke å vende tilbake til de vantro, er de troende ansvarlige for å føre vedkommende til trygge omgivelser. Det er derfor heller ikke dødsstraff for frafall i Islam.

Ut ifra Qur’ânens lære og den Hellige Profetens væremåte er det tydelig at Islam ikke oppfordrer til krig. Islam forsøker heller å forhindre krig og dens konsekvenser. Disse prinsippene er ikke kun formaninger eller regler som bare er til pynt. De ble satt ut i praksis av den Hellige Profeten og de første kalifene. Dette er fakta som ingen kritiker kan motbevise.

 

”Det er ikke tvang i religionen, for sannheten er visselig lett å skjelne fra løgnen...”
(Al- Qur’ân 2:257)

 

___________________________________________

Velkommen til åpen dag

hver 3. tirsdag i måneden
kl. 18 20

adr. Søren Bulls vei 1, Oslo
tlf. 954 66 383

RadioIslam

FM 107.7

Fleste dager: kl.18-20
Torsdager: kl.18-19

Mer informasjon på:

facebook bw youtube bw  

BETINGELSER FOR BAIYAT (OPPTAGELSE)

Kontakt oss

Baitun-Nasr moskè

Søren Bulls vei 1
1051 Oslo

E-post:
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Imam tlf.:
954 66 383

Skolebesøk tlf.:
412 35 366

Pressekontakt:
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Twitter: @AMJ_Norge /
@Furusetmoske

Facebook: AMJ Norge /
Furuset moske - Baitun Nasr

Postadresse:
Postboks 200 Furuset, 1001 Oslo