Kvinnens stilling i Islam

Om kvinnens plikter og rettigheter

gir Qur’anen oss omhyggelig og detaljert veiledning. Det grunnleggende vers å så henseende, - det vers som utgjør grunnlaget for kvinnens likestilling med hensyn til plikter og rettigheter, - lyder som følger:

 

”Og for kvinnene (gjelder) de samme rettigheter som (mennene har) over dem, - med rimelighet. Men mennene har en viss forrang over dem.” (2:229)

 

Den siste halvdel av verset opphever ikke den første. Den skal på ingen måte mistolkes på mannsjåvinistisk vis, for mennene står bare et trinn over kvinner når og dersom de oppfyller den tilsvarende plikt å alene bære ansvaret for å forsørge kone og barn.

 

"Mennene er ansvarlig for kvinnene med det som Allah har utmerket noen av dem med fremfor andre." (4:35)

 

- nemlig ved i Loven å tildele dem en større arveandel slik at de får muligheten til å klare dette ansvaret, og derigjennom også oppnå det man forstår ved stillingen som familiens overhode. - Og verset fortsetter:

 

"Og med det som de gir ut av sin eiendom." (4:35)

 

- d.v.s. den mahr, den brudegave (uten den er ikke ekteskapet juridisk gyldig) som kreves av dem i Loven; underhold av kone og barn; omkostninger i forbindelse med barnas utdannelse og underholdningsbidrag til en fraskilt kvinne (inntil hun gifter seg igjen). I Islam skal rettighetene svare til plikter og vice versa. Så mannens relative forrang betegner primært en mer omfattende forpliktelse.

 

For samme innsats og samme arbeid fastsetter Islam den samme belønning (honorar, lønn, o.s.v.): likt arbeid - lik lønn, - også i rent vedslig henseende. Qur'anen påbyr:

 

"Mennene tilkommer deres andel etter fortjeneste, og kvinnene tilkommer deres andel etter fortjeneste." (4:33)

 

For at ekteskapet skal gjennomføres på riktig og lovgyldig vis, må kvinnens rett til å akseptere eller avslå det foreslåtte ekteskap alltid overholdes.

 

"Å dere troende, det er ikke tillatt for dere at dere mottar kvinner i arv mot (deres) vilje...(4:20)

 

Og det samme verset fortsetter med å fremholde kvinnens rett til å forlange skilsmisse om hun ønsker det, - uansett motiv:

 

"forhindre dem ikke i å gifte seg." (4:20)

 

Denne retten kvinnen har til å forlange skilsmisse og gjøre seg fri fra ekteskapets forpliktelser, forklares mer inngående i et annet vers:

 

"Og hvis dere frykter at dere ikke kan holde dere innenfor Allahs grenser, så (kommer der) ingen skyld over noen av dem i hva hun måtte løskjøpe seg selv med." (2:230)

 

Brudesummen eller mahr, d.v.s. det beløp kvinnen sikres gjennom ekteskapskontrakten, må en kvinne gi avkall på dersom hun ønsker ekteskapet opphevet og ikke oppgir noen spesiell klage mot mannen i sin søknad om skillsmisse; ellers må han utbetale henne det resterende beløpet av mahr. Mahr er innstiftet for å sikre den muslimske kvinnens økonomiske uavhengighet - det samme gjelder hennes lovfestede status som arving:

 

"Menn tilkommer en del av hva foreldre og slektninger etterlater seg, og (også) kvinner tilkommer en del av hva foreldre og slektninger etterlater seg." (4:8)

 

Kvinnen har ikke bare rett på medgift og arv, hun har også full frihet til å handle med det hun eier etter eget ønske, slik det fremgår av følgende vers:

 

"Og gi kvinnene deres brudegave frivillig! Men hvis de frivillig gir avkall på en del av den, så nyt den med velbehag." (4:5)

Velkommen til åpen dag

hver 3. tirsdag i måneden
kl. 18 20

adr. Søren Bulls vei 1, Oslo
tlf. 954 66 383

RadioIslam

FM 107.7

Fleste dager: kl.18-20
Torsdager: kl.18-19

Mer informasjon på:

facebook bw youtube bw  

BETINGELSER FOR BAIYAT (OPPTAGELSE)

Kontakt oss

Baitun-Nasr moskè

Søren Bulls vei 1
1051 Oslo

E-post:
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Imam tlf.:
954 66 383

Skolebesøk tlf.:
412 35 366

Pressekontakt:
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Twitter: @AMJ_Norge /
@Furusetmoske

Facebook: AMJ Norge /
Furuset moske - Baitun Nasr

Postadresse:
Postboks 200 Furuset, 1001 Oslo