Kvinnens stilling i Islam

Ekteskap og skilsmisse

behandles utførlig i Qur'anen fordi disse forhold er av avgjørende betydning for den sosiale orden. Vi har allerede vært inne på dette emnet i forbindelse med samtykke og medgift. At både frieri og samtykke er en nødvendighet antydes også et annet sted i Qur'anen:

 

"Og (der hviler) ingen skyld på dere om dere lar en hentydning (om ekteskap) falle til (slike) kvinner... Men treff ingen avtale med dem i hemmelighet." (2:236)

 

Det siste vi her siterte, belyser også et annet krav til et juridisk gyldig ekteskap; nemlig at ekteskapet skal offentliggjøres. Noen er tilbøyelige til å mene at verset bare gjelder skilte kvinner, og at familiens samtykke er nødvendig ved inngåelse av første ekteskap. Dette syntes imidlertid å gå på tvers av et annet vers; fra dét kan det utledes at det bare er ved ekteskap med kvinnelige krigsfanger at et slikt samtykke fra familien eller familiens overhode er obligatorisk:

 

"Og den av dere som ikke har formue så hn kan ekte frie, troende kvinner, (han skal ekte) av dem dere høyrehender besitter; deres troende tjenestepiker (fra krigsfangene)... Ekt dem da med deres herrers tillatelse." (4:26)

 

Vi har allerede nevnt at betaling av brudesum (etter brudgommens økonomiske stilling) og offentlig kjennskap til ekteskapet er betingelser for at det er gyldig. Disse kravene utdypes i det følgende:

 

"Og tillat for dere er alle andre enn disse (de forbudte kategorier som er nevnt i det foregående), forutsatt at dere sørger for dem med deres eiendom, idet dere gifter dere med dem og ikke begår utukt." (4:25)

 

Dette verset bekrefter, i likhet med det følgende:

 

"Og gi dem (krigsfangene) deres brudesum med rimelighet, hvis de er kyske og ikke begår utukt og ikke har hemmelige elskere." (4:26)

 

at Islam ikke tillater konkubinat, midlertidig ekteskap (som finnes blant shiitene) eller prostitusjon.

Velkommen til åpen dag

hver 3. tirsdag i måneden
kl. 18 20

adr. Søren Bulls vei 1, Oslo
tlf. 954 66 383

RadioIslam

FM 107.7

Fleste dager: kl.18-20
Torsdager: kl.18-19

Mer informasjon på:

facebook bw youtube bw  

BETINGELSER FOR BAIYAT (OPPTAGELSE)

Kontakt oss

Baitun-Nasr moskè

Søren Bulls vei 1
1051 Oslo

E-post:
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Imam tlf.:
954 66 383

Skolebesøk tlf.:
412 35 366

Pressekontakt:
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Twitter: @AMJ_Norge /
@Furusetmoske

Facebook: AMJ Norge /
Furuset moske - Baitun Nasr

Postadresse:
Postboks 200 Furuset, 1001 Oslo