Kvinnens stilling i Islam

Polygami

kan på ingen måte betraktes som en normal form for ekteskap i et islamsk samfunn. Det er tydelig at dette er en løsning på en helt unormal sosial situasjon. Det er to vers i Qur'anen som forklarer under hvilke forhold denne løsningen kan anvendes:

 

"Og hvis dere frykter at dere ikke kan handle rettferdig mot de foreldreløse, så gift dere med kvinner som behager dere; to, tre eller fire, og hvis dere frykter at dere ikke kan behandle dem likt, så (bare med) en. (4:4)

 

Det er tydelig at det er to betingelser som skal oppfylles før polygami er tillatt - og samtidig påkrevd:

 

1. Der skal være mange enker med uforsørgede barn som det ikke er mulig å sørge for på annet vis.

 

2. Hvis en mann gifter seg med mer enn en kvinne (for å hjelpe såvel enker som faderløse barn), skal hustruene i alle henseender behandles fullstendig likt.

Betingelse nummer to er det nær sagt umulig å oppfylle, unntatt for menn av helt usedvanlig moralsk kaliber, - noe som da også kommer frem i et annet vers i samme Surah:

 

"Og dere makter ikke å handle likt mot deres hustruer, selv om dere ønsker det brennende. Men vis ikke (den ene) deres fulle oppmerksomhet slik at dere lar (den andre) sveve (i uvisshet)." (4:130)

 

Denne i flere henseender stengt regulerte form for polygami kan være påkrevd dersom man ønsker å bevare et samfunns moralske og sosiale standard. Islam gjør krav på å være en universiell lov som dekker enhver situasjon, og det er dette som er grunnen til at polygami må tas med - som den eneste løsning på en ellers håpløs situasjon med en helt unormal overvekt av kvinner eller foreldreløse som ikke vil bli tatt hånd om på annet vis. Polygami er ikke kvinnediskriminering, - tvert imot er det en ekstra byrde som - under spesielle forhold - påhviler mannen.

Velkommen til åpen dag

hver 3. tirsdag i måneden
kl. 18 20

adr. Søren Bulls vei 1, Oslo
tlf. 954 66 383

RadioIslam

FM 107.7

Fleste dager: kl.18-20
Torsdager: kl.18-19

Mer informasjon på:

facebook bw youtube bw  

BETINGELSER FOR BAIYAT (OPPTAGELSE)

Kontakt oss

Baitun-Nasr moskè

Søren Bulls vei 1
1051 Oslo

E-post:
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Imam tlf.:
954 66 383

Skolebesøk tlf.:
412 35 366

Pressekontakt:
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Twitter: @AMJ_Norge /
@Furusetmoske

Facebook: AMJ Norge /
Furuset moske - Baitun Nasr

Postadresse:
Postboks 200 Furuset, 1001 Oslo