Noen særskilte trekk ved Islam - Forskjeller og motsigelser blant trosretninger – deres realitet

Forskjeller og motsigelser blant trosretninger – deres realitet

Et spørsmål som reiser seg er; dersom alle religioner i virkeligheten ble grunnlagt av sendebud fra Gud, hvorfor er det da forskjeller i lærene deres? Kan den samme Gud gi forskjellige lærer? Dette spørsmålet er besvart av Islam alene. Dette også, er et særskilt trekk ved denne religionen. Islam fremholder at det er to hovedårsaker til forskjeller mellom de forskjellige religionene. Det første er at varierende forhold har gitt behov for varierende forordninger og regler, og Den allvitende Gud har gitt råd for forskjellige tidsaldre, områder og folkeslag med hensyn til deres respektive behov. Den andre årsaken er at innholdet av forskjellige trosretninger bleknet, og visnet da tiden endret seg. Derfor ble de ikke beholdt i sin opprinnelige form. I noen tilfeller introduserte de troende selv påfunn og variasjoner for å tilfredstille skiftende behov, og de opprinnelige åpenbarte Bøkene ble, med dette formål, stadig utsatt for forandringer. Det er opplagt at slike utvanninger av Det hellige budskapet til slutt krevde nye forordninger fra Den opprinnelige kilden. Som Gud har sagt i Qur’anen: ”De forandrer ordene bort fra sin riktige mening og har glemt en god del av det de ble innstendig rådet til.” 10 Dersom vi undersøker historien om forskjellene mellom de ulike trosretningene, i lys av prinsippene definert i Qur’anen, finner vi at forskjellene har en tendens til å minke ettersom vi kommer nærmere kilden selv. For eksempel, om vi begrenser sammenligningen av Kristendommen og Islam til kun å gjelde Jesu’ liv og Bibelens fire bøker, vil det vise seg bare seg svært små forskjeller mellom Bibelens og Qur’anens grunnleggende lære. Men ettersom vi går lenger tilbake i tiden, vil kløften mellom disse forskjellene bli videre og videre, inntil den blir helt uoverstigelig – og det på grunn av menneskers forsøk på å revidere det som ble opprinnelig åpenbart. Historien til andre trosretninger viser også de samme grunnleggende realitetene. Vi finner sterke indisier for det islamske synet. At den måten menneskets forandringer og revisjoner av Det hellige budskapet har vist seg på, alltid har vært fra tilbedelsen av én Gud til å tilbe flere, fra realitet til fantasi, og fra menneskelighet til guddommeliggjøring av mennesker. Qur’anen forteller oss at den sikreste måten å finne ut om en religion er sann, til tross for dens stadige forandringer, er å undersøke dens opprinnelse. Så framt kilden åpenbarer læren om Guds enhet, tilbedelsen av ingen andre enn denne ene guden, og den sanne og ekte sympati for hele menneskeheten, da må denne religionen, trass i stadige endringer, aksepteres som sann. Grunnleggerne av de religionene som tilfredstiller dette kriteriet, var virkelig rettferdige, ydmyke og sanne sendebud fra Gud, og vi skal ikke gjøre noen forskjell på dem og deres sannheter. De har visse grunnleggende trekk til felles uansett forskjell i tid og sted. Derfor sier Den hellige Qur’anen: ”Og de ble bydd ikke å gjøre noe annet enn å tjene Allah, være Ham oppriktig lydige, være oppriktige, overholde bønnene og å betale zakat. Og dette er religionen til folket på den riktige vei.” 11

 

Velkommen til åpen dag

hver 3. tirsdag i måneden
kl. 18 20

adr. Søren Bulls vei 1, Oslo
tlf. 954 66 383

RadioIslam

FM 107.7

Fleste dager: kl.18-20
Torsdager: kl.18-19

Mer informasjon på:

facebook bw youtube bw  

BETINGELSER FOR BAIYAT (OPPTAGELSE)

Kontakt oss

Baitun-Nasr moskè

Søren Bulls vei 1
1051 Oslo

E-post:
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Imam tlf.:
954 66 383

Skolebesøk tlf.:
412 35 366

Pressekontakt:
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Twitter: @AMJ_Norge /
@Furusetmoske

Facebook: AMJ Norge /
Furuset moske - Baitun Nasr

Postadresse:
Postboks 200 Furuset, 1001 Oslo