Noen særskilte trekk ved Islam - Beskyttelse av Qur’anen

Beskyttelse av Qur’anen

Det ikke tilskrekkelig for en lære at den bare er komplett og perfekt, men for at den skal vare evig, skal det også eksistere en garanti for at den er blitt bevart i sin opprinnelige form. Qur’anen tilfredstiller dette grunnleggende behovet i overflod. Og den som overleverte Qur’anen har med rene ord sagt: ”Vi har sendt denne Boken og sannelig skal Vi beskytte den.” 13 Med andre ord vil Gud selv beskytte den og aldri tillate noen innblanding i den. En måte å bevare teksten på, i overensstemmelse med den guddommelige vilje, var å lagre teksten i hukommelsen, slik mange hundretusener av mennesker gjorde det tidligere og slik man praktiserer i dag også. Og hovedmålestokken for beskyttelse av Budskapets betydning og innhold, har vært den guddommelige praksis å utnevne ledere og reformatorer i hvert land, og å spå en stor reformators og åpenbareres komme i ettertid. Han skulle settes inn som den åndelige lederen av Den allmektige selv, og skulle under guddommelig ledelse utjevne forskjeller og uenighet blant Islams tilhengere, for slik å beskytte Den hellige Qur’anens sanne ånd. Selvsagt er det også et spørsmål om Qur’anens påstand om sin egen bevaring blir støttet av pålitelige induktive bevis. En nøkkel på svaret til dette spørsmål ligger i det faktum at det er et svært stort antall ikke-muslimer som totalt har feilet i sine forsøk på å vise at Qur’anens tekst er blitt endret gradvis ettersom Den hellige profeten har kommet på avstand. I virkeligheten er det mange ikke-muslimske forskere som etter sine omfattende arbeider på dette feltet, har følt seg tvunget til å bekrefte åpent at Qur’anen virkelig er blitt bevart og beskyttet i sin opprinnelige form. For eksempel sier Sir. William Muir i sitt arbeid, ”The Life of Muhammad”: ”Vi kan med den sterkeste antagelse bekrefte at hvert eneste vers er Muhammads egen ekte og uendrede formulering.” 14 Videre, ”Det er ellers enhver sikkerhet, intern og ekstern, for at vi besitter den teksten som Muhammad selv gav videre og brukte.” 15 Nöldeke sier: ”Små skrivefeil kan det ha vært, men Usmans Quran inneholder ikke noe annet enn ekte elementer, om enn av og til i en meget rar rekkefølge. Anstrengelsene av europeiske lærde på å bevise senere endringer i Quranen har falt til jorden.” 16

 

Velkommen til åpen dag

hver 3. tirsdag i måneden
kl. 18 20

adr. Søren Bulls vei 1, Oslo
tlf. 954 66 383

RadioIslam

FM 107.7

Fleste dager: kl.18-20
Torsdager: kl.18-19

Mer informasjon på:

facebook bw youtube bw  

BETINGELSER FOR BAIYAT (OPPTAGELSE)

Kontakt oss

Baitun-Nasr moskè

Søren Bulls vei 1
1051 Oslo

E-post:
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Imam tlf.:
954 66 383

Skolebesøk tlf.:
412 35 366

Pressekontakt:
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Twitter: @AMJ_Norge /
@Furusetmoske

Facebook: AMJ Norge /
Furuset moske - Baitun Nasr

Postadresse:
Postboks 200 Furuset, 1001 Oslo