Noen særskilte trekk ved Islam - En fullstendig religion

En fullstendig religion

Med hensyn til Islams særegne og unike påstand om at Qur’anens lære er fullstendig og perfekt, og fullt ut i stand til å lede menneskeheten til alle tider, så er også dette fullstendig støttet av fornuften. Det er ikke mulig i løpet av et kort tidsrom å behandle dette emnet i detalj. Jeg må begrense meg til en kort henvisning til noen ledende prinsipper og illustrerende eksempler. Først må vi ta i betraktning hvordan Islam lykkes i å møte skiftende tiders behov, deretter advare mot behovet for noen som helst revisjon av læren. Det er virkelig fascinerende å studere Islams praktiske råd i dette henseende, noe jeg nå skal gi dere en enkel prøve på.

1. Islam gir bare grunnleggende prinsipper og avstår fra detaljer som ville måtte endre seg på grunn av skiftende tid og sted.

2. Islam er fullt bevisst menneskets intellektuelle, sosiale og politiske utvikling, og dens lære tar hånd om enhver mulig situasjon. Den ikke bare erkjenner det faktum at det stadig finner sted forandring og utvikling blant nasjoner, men også den realitet at ikke alle folkeslag befinner seg på samme utviklingstrinn på et gitt tidspunkt. For eksempel er det mulig at jorden fremdeles beboes av steinaldermennesker, og grupper og stammer kan fremdeles være tusen år etter vår tidsalder selv om vi befinner oss i en felles tid. Deres intellektuelle, sosiale og politiske nivå kan virkelig tilhøre en lengst forgangen tid. Jeg kjenner meg sikker på at vi alle ville være enige om at det ville være toppen av dårskap å tre moderne politiske ideologier nedover hodet på de opprinnelige innbyggere av Australia eller Kongos pygmeer.

3. Islam er en religion som passer til den menneskelige naturen og som tilfredstiller alle menneskelige behov. Ingen forandring i dens lære er nødvendig, med mindre det også finner sted en grunnleggende forandring i den menneskelige naturen, en antakelse vi kan se fullstendig bort fra.

Dette var noen få sider ved prinsippene i den islamske lære; jeg skal nå ta dem for meg litt mer i detalj, slik at argumentasjonen min kan forstås bedre.Velkommen til åpen dag

hver 3. tirsdag i måneden
kl. 18 20

adr. Søren Bulls vei 1, Oslo
tlf. 954 66 383

RadioIslam

FM 107.7

Fleste dager: kl.18-20
Torsdager: kl.18-19

Mer informasjon på:

facebook bw youtube bw  

BETINGELSER FOR BAIYAT (OPPTAGELSE)

Kontakt oss

Baitun-Nasr moskè

Søren Bulls vei 1
1051 Oslo

E-post:
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Imam tlf.:
954 66 383

Skolebesøk tlf.:
412 35 366

Pressekontakt:
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Twitter: @AMJ_Norge /
@Furusetmoske

Facebook: AMJ Norge /
Furuset moske - Baitun Nasr

Postadresse:
Postboks 200 Furuset, 1001 Oslo