Noen særskilte trekk ved Islam - Veiledning i politiske affærer

Veiledning i politiske affærer

Det andre store internasjonale spørsmålet som møter oss i dag er utformingen av styreformen for et gitt område eller land. Også her er Islams veiledning så relevant, vektig og elastisk at dets sannhet og anvendbarhet blir selvinnlysende. Ingen kan benekte at en styreform bare kan sies å være passende eller upassende sett på bakgrunn av de gitte omstendighetene, og det er formålsløst å innbille seg at et særlig politisk system er i stand til å tilfredstille ethvert folks behov til enhver tid. Derfor oppgir ikke Islam noen spesiell styreform. Den antyder hverken en demokratisk eller sosialistisk form, heller ikke anbefaler den kongedømme eller diktatur. I stedet for å utrede metoder for etablering av styreformer formulerer Islam hovedideen for hvordan å behandle politiske og offentlige affærer på en særskilt måte, og stiller den betingelsen at, samme hvilken form, så skal styresmaktenes forpliktelser ivaretas rettferdig og ærlig, med sympati; for alltid å oppfylle og opprettholde grunnleggende menneskerettigheter. Så isteden for å betone den første delen av den vanlige aksepterte definisjonen av demokrati, dvs. ”styre av folket”, understreker Islam at uansett styresett, må det i et hvert tilfelle være: ”for folket”. Så når demokrati nevnes blant flere styreformer, legges hovedvekten på dets kvalitet. Det understrekes at det ikke skal være et uthult demokrati, men at de som velger sine ledere skal være kompetente mennesker som i all ærlighet ønsker å velge kun de som er kvalifiserte og egnet for oppgaven. Qur’anen har gjort dette til en forutsetning for å bli valgt til ethvert verv. Den sier: ”Sannelig, Allah befaler dere at dere gir den betrodde myndighet til dem som er dem verdig, og at dere – når dere dømmer mellommennesker – dømmer med rettferdighet.” 17 Og samme hvilken regjering som blir formet som et resultat av dette, så er den underlagt å styre med rettferdighet, uten å diskriminere på grunnlag av rase, farge eller tro.


 

Jeg skal nå kort oppsummere de reglene som følger av de enkle grunnleggende utsagnene Qur’anen gir om enhver styreform:

1. En regjering er forpliktet til å beskytte sitt folks ære, liv og eiendom. 18

2. En hersker må alltid opptre med rettferdighet, både mellom enkeltpersoner og mellom folkegrupper. 19

3. Nasjonale saker skal løses ved rådslagning. 20

4. Regjeringen må sørge for å oppfylle menneskets grunnleggende behov: dvs. Skaffe det mat, klær og tak over hodet.21

5. Mennesker skal skaffes fredelige og sikre omgivelser, og deres liv, eiendom og ære skal beskyttes. 22

6. Det økonomiske systemet skal være rettferdig og velordnet. 22

7. Helsestell skal organiseres. 22

8. Det skal råde total religionsfrihet. 23

9. Et beseiret folk må behandles rettferdig. 24

10. Krigsfanger skal behandles med medfølelse. 25

11. Avtaler og overenskomster må alltid respekteres. 26

12. Partiske avtaler må ikke forsøkes tvunget på den svake. 26

13. Muslimer er forpliktet til å adlyde regjeringens autoritet. Det eneste unntaket fra denne regelen er tilfeller hvor regjeringen åpenlyst opponerer mot, og avstår fra religiøse forpliktelser. 27

14. Dersom uenighet skulle oppstå ovenfor herskeren, så skal denne løses på bakgrunn av de prinsippene som er uttalt i Qur’anen og av Den hellige profeten. Ikke i noe tilfelle skal en la seg påvirke av egoistiske motiver. 28

15. Folket er forpliktet til å støtte myndighetenes planer for å fremme den allmenne velvære og velferd. Det er forbudt å foreslå såkalte ”ikke-sammarbeids-aksjoner”. Likeledes er regjeringen forpliktet til å støtte gagnlige foretak, uansett om disse er av individuell eller kollektiv karakter, og ikke å motarbeide slike anstrengelser. 29

16. Et mektig land skal avholde seg fra enhver form for aggresjon mot et annet land: å gripe til våpen er bare tillatt i selvforsvar. 30Velkommen til åpen dag

hver 3. tirsdag i måneden
kl. 18 20

adr. Søren Bulls vei 1, Oslo
tlf. 954 66 383

RadioIslam

FM 107.7

Fleste dager: kl.18-20
Torsdager: kl.18-19

Mer informasjon på:

facebook bw youtube bw  

BETINGELSER FOR BAIYAT (OPPTAGELSE)

Kontakt oss

Baitun-Nasr moskè

Søren Bulls vei 1
1051 Oslo

E-post:
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Imam tlf.:
954 66 383

Skolebesøk tlf.:
412 35 366

Pressekontakt:
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Twitter: @AMJ_Norge /
@Furusetmoske

Facebook: AMJ Norge /
Furuset moske - Baitun Nasr

Postadresse:
Postboks 200 Furuset, 1001 Oslo