Noen særskilte trekk ved Islam - Noen andre forskjeller

Noen andre forskjeller

1. Islam holder Gud for å være universets skaper og fremstiller Hans enhet i sterke enkle ord, utfyllende og tiltalende for både uskolerte og intellektuelle. Islam kaller Gud en perfekt skapning, den øverste av alle eksellenser og fri for enhver svakhet. Han er en levende Gud som er i alt og som elsker det Han har skapt og som lytter til deres bønner. Ingen av Hans sanser har opphørt å virke; derfor kommuniserer Han med menneskeheten som før, og har ikke stengt veiene som fører direkte til Ham.

2. Islam mener det ikke er noen motsetning mellom Guds ord og Hans gjerninger. På dette viset frigjøres vi fra den tradisjonelle rivaliseringen mellom vitenskap og religion, og det kreves ikke at mennesket skal tro på noe som ligger utenfor naturlovene, som er bestemt av Ham. Han ivrer for at vi skal herske over naturen og gjøre gagnlig bruk av den, for alt er skapt for menneskets velvære.

3. Islam stiller ikke urimelige krav eller tvinger oss til å tro på noe vi ikke forstår. Den underbygger sin lære med årsaker og forklaringer, og tilfredstiller på denne måten vårt intellekt og dypet i våre sjeler.

4. Islam bygger ikke på myter og folklore. Den innbyr alle til å forsøke på egen hånd og fremholder at sannheten alltid er verifiserbar på et eller annet vis.

5. Islams åpenbarte bok er enestående på en måte som skiller seg fra enhver annen tro. Til tross for samlede forsøk gjennom århundrene, har ikke dens motstandere vært i stand til å finne noe som kan sammenlignes med så mye som en liten del av denne vidunderlige boken. Dens styrke ligger ikke bare i dens litterære kvalitet, men også i dens enkelhet og helhet hva veiledningen angår. Qur’anen påstår at den er den beste lære – et krav som ikke er framsatt av noen annen åpenbart bok.

6. Qur’anen mener at den kombinerer de beste trekkene fra de tidligere skrifter, og all varig og helhetlig lære er blitt plassert mellom dens permer. Qur’anen sier: ”Her i ligger varige budskap,” og ”Dette er virkelig det som står i tidligere skrifter – Abrahams og Moses’ skrifter.”

7. Et spesielt trekk ved Islam er at dens åpenbarte bok er skrevet på et levende språk. Er det ikke merkelig at språkene til andre åpenbaringer enten er døde eller ikke lenger er i daglig bruk? Det virker som om en levende bok må være skrevet med et levende og evigvarende språk.

8. Nok et trekk ved Islam er at dens profet gjennomgikk et hvert tenkelig stadium av menneskelig erfaring, ved å starte fra en fattigslig og foreldreløs barndom, til å ende som en suveren leder for sitt folk. Hans liv er skrevet ned til hver eneste detalj og forteller om enestående tiltro til Gud og konstant ofring for Hans skyld. Han levde et langt og rikt liv fylt av bevegelse og dramatikk, og har etterlatt seg et eksempel på plettfri oppførsel i en hver menneskelig opplevelsessfære. Dette er bare passende og riktig, ettersom han var en levende fortolkning av Qur’anen, og gikk foran som et levende eksempel for all ettertid – en rolle ingen annen profet har vært i stand til å fylle.

9. Et annet trekk ved Islam er dens mange profetier som er blitt oppfylt gjennom tidene, og som har styrket dens tilhengere i troen på Den allvitende og levende Gud. Og dette pågår fremdeles, som en kan se ved den nylige oppdagelsen av Faraos bevarte lik, Farao som drev Moses og folket hans ut av Egypt. Et annet ferskt eksempel på Qur’anens forutsigelserer det om utviklingen av nye ødeleggelsesmidler, hvor ild ville være stengt inne i svært små partikler som ville strekke seg og ryste, for så å eksplodere med en mangel på kontroll som kunne få fjell til å forsvinne.

10. Enda et trekk ved Islam er at når den taler om det som kommer etterpå og livet etter døden, spår den også om fremtidlige hendelser i denne verden. Ved oppfyllelsen av dette styrkes dens tilhengere i troen om livet etter døden.

11. Islam skiller seg fra andre trosretninger ved å foreskrive en helhetlig handlemåte i individuelle, kollektive og internasjonale affærer. Disse veiledningene omfatter enhver tenkelig situasjon og ivaretar også forholdet mellom gammel og ung, arbeidsgiver og ansatt, blant familiemedlemmer, mellom venner og partnere, og endatil mellom motstandere. De uttalte reglene og prinsippene er virkelig universelle og har allerede bestått tides prøve.

12. Islam krever full likestilling mellom menneskene, uansett forskjell i kaste, tro og farge. Den aksepterer bare rettferdighet om kriterium for ære; ikke fødsel, rikdom, rase eller farge. Qur’anen sier:

”Sannelig, den rettferdigste blant dere har størst ære hos Allah.” 41 Og videre:

”Den som handler rettferdig og er troende, om det er mann eller kvinne, det er disse som vil inngå i Hagenog der vil de bli forsynt uten regnskap.” 42

13. Islam presenterer en definisjon av godt og ondt som skiller den fra alle andre trosretninger. Den tar ikke menneskelige ønsker for å være onde; den sier bare at ønskets hemningsløse og uriktige tilfredsstillelse er ond. Islam lærer oss at våre naturlige tilbøyeligheter skal tilpasses og kanaliseres slik at de kan virke konstruktivt og være tilgode for samfunnet.

14. Islam har ikke bare gjort kvinner til arvinger, men har også gitt dem de samme rettighetene som mennene har, men ikke på et vis som ikke vil ta hensyn til deres anatomi og deres særlige ansvar for å bære fram og ta seg av barn.Velkommen til åpen dag

hver 3. tirsdag i måneden
kl. 18 20

adr. Søren Bulls vei 1, Oslo
tlf. 954 66 383

RadioIslam

FM 107.7

Fleste dager: kl.18-20
Torsdager: kl.18-19

Mer informasjon på:

facebook bw youtube bw  

BETINGELSER FOR BAIYAT (OPPTAGELSE)

Kontakt oss

Baitun-Nasr moskè

Søren Bulls vei 1
1051 Oslo

E-post:
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Imam tlf.:
954 66 383

Skolebesøk tlf.:
412 35 366

Pressekontakt:
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Twitter: @AMJ_Norge /
@Furusetmoske

Facebook: AMJ Norge /
Furuset moske - Baitun Nasr

Postadresse:
Postboks 200 Furuset, 1001 Oslo