Ahmadiyya bevegelsen i islam

By on in 2.Ahmadiyya
0

Ahmadiyya Muslim Jama´at er en reformbevegelse i islam som ble grunnlagt i 1889 av Mirza Ghulam Ahmad. Ahmadiyya er ingen ny religion, men viser islam i sin opprinnelig og rene form uten de avleiringer som har bygget seg opp gjennom århundrer og som har skjemmet og misformet islams lære. Hensikten med å opprette Ahmadiyya Muslim Jama’at var å gjenopplive islamsk moral og åndelige verdier. Den oppmuntrer til dialog mellom ulike trosretninger, forsvarer islam gjennom argumentasjon og forsøker å rette misforståelser om islam i den vestlige verden.

Den forfekter fred, toleranse, kjærlighet og forståelse mellom troende av forskjellige religioner. Den tror sterkt på, og handler ved, Koranens lære:

”Det finns ingen tvang i religionen.” (2:257).

Bevegelsen tar sterkt avstand fra alle former for vold og terrorisme i Guds navn.

Ahmadiyya-muslimene har gjennom sin 120-årige historie vist at islams styrke ligger i dens indre kvaliteter og at religionen kan spille en positiv rolle i møte med de store utfordringer som verden i dag står overfor.

Ahmadiyya Muslim Jama´at er også den eneste muslimske organisasjonen som forfekter et skille mellom stat og religion. Grunnleggeren av Ahmadiyya bevegelsen lærte sine tilhengere for over et hundre år siden å være rettferdige sjeler så vel som lojale borgere av landet. Han advarte mot misbruk av islams navn og gal implementering av islamsk lov. Han utrykte stadig sin bekymring over manglende beskyttelse av rettighetene til Guds skapninger. Dette budskapet har siden blitt formidlet rundt i hele verden.

Ahmadiyya muslimene arbeider under mottoet; “kjærlighet til alle, ikke hat mot noen”.

Det åndelige kalifatet

Mirza Masroor Ahmad, Den 5. kalif

Mirza Masroor Ahmad, Den 5. kalif

Etter Ahmads død ble kalifatet igjen etablert i islam. 27. mai 1908, ble Nooruddin valgt som Ahmads etterfølger. For å markere at et nytt kalifat er opprettet, bærer etterfølgerne etter Ahmad tittelen Khalifatul Masih (Den utlovede Messias kalif(etterfølger)). Dette kalifatet er ikke et politisk kalifat, men er utelukkende åndelig.

Den nåværende kalif heter Mirza Masroor Ahmad og er den femte i rekken. For Ahmadiyya-muslimene er tilknytningen til kalifen viktig, og vi ser en klar sammenheng mellom dette og bevegelsens store framgang. På grunn av dette kalifatet har Ahmadiyya-muslimer sluppet mange av de utfordringer som den øvrige muslimske verden må konfrontere.

Den femte kalif

Mirza Masroor Ahmad ble født den 15. september 1950 i Rabwah, Pakistan og er oldebarn av Ahmadiyya Muslim Jama’ats grunnlegger Mirza Ghulam Ahmad. Mirza Masroor Ahmad er en utdannet jordbruksøkonom og har blant annet arbeidet i veldedige prosjekter i Ghana gjennom en årrekke. Han har også drevet Ahmadiyya Secondary School i Salaga og var i tillegg administrativ leder for Ahmadiyya Muslim Jama’at Pakistan i flere år.

Mirza Masroor Ahmad ble valgt som kalif Ahmadiyya Muslim Jama’at i 2003 etter bortgang av den 4. kalifen. Mirza Masroor Ahmad er for tiden bosatt i London og leder bevegelsen herfra på grunn av forfølgelsen av Ahmadiyya-muslimer i Pakistan.

Mirza Masroor Ahmad er opptatt av å fremlegge det sanne bildet av islam som en fredens religion. For det formålet har han holdt utallige taler om dette emnet på sine mange reiser til store deler av verden. Han er også svært engasjert i menneskehetens utfordringer og benytter enhver anledning til å gi råd og veiledning til statsoverhoder og parlamenter. Blant annet holdt han et foredrag om finanskrisen i 2008 for Det britiske parlamentet.

Hans hellighet besøkte Norge i 2005 og hadde da blant annet møte med Oslos daværende ordfører Per Ditlef-Simonsen. Det ble holdt mottagelse for Mirza Masroor Ahmad på Grand Hotel i Oslo.

  • Hovedtalen på Capitol Hill: Video | Tekst
  • Hovedtalen i EU Parliament: Video
  • Hovedtalen i Montage Hotel: Video | Tekst
  • Hovedtalen i Houses of UK Parliament: Video

Dukomentar om Ahmadiyya Muslim Jama’at internasjonal:

Copyright 2019 | AMJ Norge ahmadiyya.no | alislam.org er den internasjonale offisielle nettsiden til Ahmadiyya Muslim Jama'at