Åpen dag – hver 3. tirsdag i måneden kl. 18 – 20

Copyright 2019 | AMJ Norge ahmadiyya.no | alislam.org er den internasjonale offisielle nettsiden til Ahmadiyya Muslim Jama'at