Artikler

Henvisninger

Henvisninger som består bare av tall, refererer til Qur’anen. F. eks: 8:62. Tallet foran, i dette tilfellet 8, refererer til kapittel (sura) nummer. Tallet etter, her 62, refererer til vers nummer.

 1. 35:35
 2. 1 Krøn 16:36
 3. Matt 15:24
 4. Matt 7:6
 5. Gotama Smriti: 12
 6. 34:29
 7. 7:159
 8. 81:28
 9. 2:286
 10. 5:14
 11. 98:6
 12. 5:4
 13. 15:10
 14. P. XXVIII
 15. P. XXVII
 16. Enc. Brit. 9. utgave under: Quran
 17. 4:59
 18. "Sannelig, Allah befaler dere at dere gir den betrodde myndighet til dem som er den verdig." 4:59
 19. "Og at dere – når dere dømmer mellom mennesker – dømmer med rettferdighet." 4:59
 20. "Og hvis lov er gjensidig rådslagning." 42:39
 21. "Du skal visselig ikke sulte eller være naken i den. Og du skal ikke tørste der eller utsettes for solens brann." 20:119-120
 22. "Og når han ha makt, så iler han omkring i landet for å stifte ufred i det og ødeleggeråker og grøde, men Allah elsker ikke ufred." 2:206
 23. "Det må ikke være tvang i religionen." 2:257
 24. "Og la ikke fiendeskap til et folk forlede dere til synd, så dere ikke handler rettferdig." 5:9
 25. "Det tilkommer ikke en profet å ta fanger før han har kjempet regulært i landet." 8:68
 26. "Sett dem deretter fri enten som en nåde eller mot løsepenger, inntil krigen legger av sine byrder. Slik skal det være." 47:5
 27. "Å dere som tror, adlyd Allah og adlyd Sendebudet og dem som har myndighet blant dere." 4:60
 28. "Og om strides om noe, så henvis det til Allah og Sendebudet." 4:60
 29. "Bistå hverandre i rettskaffenhet og gudsfrykt, og bistå ikke hverandre i synd og overtredelse." 5:3
 30. "Og la ikke ditt øye vandre til det som Vi har forsynt noen klasser av dem med så de kan nyte det for en stund." 20:132
 31. Manu Smriti 10:35
 32. 5 Mos 7:2
 33. 4:59
 34. 4:136
 35. 5:9
 36. 2:191
 37. 8:62
 38. 2 Mos 21:24
 39. Matt 5:38-40
 40. 42:41
 41. 49:14
 42. 40:41
 43. Bukhari – Kitabul Iman
 44. Anjam-i-Atham (Rohani Khazain) bind 11, 345-346
 45. Jesus i India
 46. Introduksjon til Islam, 160-161