Det åndelige kalifatet

By on in 2.Ahmadiyya
0

Etter Hadrat Ahmads død ble kalifatet igjen etablert i islam. 27. mai 1908, ble Hadrat Maulvi Nooruddin valgt som Hadrat Ahmads etterfølger. For å markere at et nytt kalifat er opprettet, bærer etterfølgerne etter Hadrat Ahmad tittelen Khalifatul Masih (Den utlovede Messias etterfølger). Dette kalifatet er ikke et politisk kalifat, men er utelukkende åndelig.

Den nåværende Khalifatul Masih heter Hadrat Mirza Masroor Ahmad og er den femte i rekken. For ahmadi-muslimene er tilknytningen til Khalifatul Masih viktig, og vi ser en klar sammenheng mellom dette og bevegelsens store framgang. På grunn av dette kalifatet har ahmadi-muslimer sluppet mange av de utfordringer som den øvrige muslimske verden må konfrontere.

Den femte kalif

Hadrat Mirza Masroor Ahmad ble født den 15. september 1950 i Rabwah, Pakistan og er oldebarn av Ahmadiyya Muslim Jama’ats grunnlegger Hadrat Mirza Ghulam Ahmad. Hadrat Mirza Masroor Ahmad er en utdannet jordbruksøkonom og har blant annet arbeidet i veldedige prosjekter i Ghana gjennom en årrekke. Han har også drevet Ahmadiyya Secondary School i Salaga og var i tillegg administrativ leder for Ahmadiyya Muslim Jama’at Pakistan i flere år.

Hadrat Mirza Masroor Ahmad ble valgt som overhode for den verdensomspennende Ahmadiyya bevegelsen i islam i 2003 etter bortgang av den 4. kalifen. Hadrat Mirza Masroor Ahmad er for tiden bosatt i London og leder bevegelsen herfra på grunn av forfølgelsen av ahmadiyya muslimer i Pakistan.

Hadrat Mirza Masroor Ahmad er opptatt av å fremlegge det sanne bildet av islam som en fredens religion. For det formålet har han holdt utallige taler om dette emnet på sine mange reiser til store deler av verden. Han er også svært engasjert i menneskehetens utfordringer og benytter enhver anledning til å gi råd og veiledning til statsoverhoder og parlamenter. Blant annet holdt han et foredrag om finanskrisen i 2008 for Det britiske parlamentet.

Hans hellighet besøkte Norge første gang i 2005 og hadde da blant annet møte med Oslos daværende ordfører Per Ditlef-Simonsen. Det ble holdt mottagelse for Hadrat Mirza Masroor Ahmad på Grand Hotel i Oslo. I 2011 kom han igjen i forbindelse med åpningen av Baitun Nasr Moske på Furuset i Oslo.

  • Keynote-adresse på Capitol Hill: Video | Text
  • Keynote-adresse i EU Parliament: Video
  • Keynote-adresse i Montage Hotel: Video Text
  • Keynote-adresse i Houses of UK Parliament: Video

Les mer om han på denne siden

Dokumentar: Hans Hellighets Liv Mirza Masroor Ahmad, Khalifatul Masih V

Copyright 2019 | AMJ Norge ahmadiyya.no | alislam.org er den internasjonale offisielle nettsiden til Ahmadiyya Muslim Jama'at