Den utlovede Messias

By on in 2.Ahmadiyya
0

Grunnleggeren av Ahmadiyya Muslim Jama´at

Hadrat Mirza Ghulam Ahmad ble født i Qadian, en liten landsby i utkanten av et av de mest tilbakeliggende områder i India, i 1835. I 1889 stod han fram som Den utlovede Messias og Mahdi, som en oppfyllelse av profetier i mange religioner. I jødedommen og kristendommen, hinduismen og buddhismen, islam og mange andre religioner lærer man om en messiasskikkelse som skal komme.

Hadrat Mirza Ghulam Ahmad hevdet at alle religioner i realiteten omtaler en og samme person som ville oppfylle alle disse forventningene. Dette fordi verden var i ferd med å bli globalisert og trengte én universell frelserskikkelse som oppfylte kriteriene til de ulike skriftene. Det var nødvendig fordi alle religioners tilhengere da kunne gjenkjenne han uten å gå på akkord med sin egen lære.

Hadrat Ahmad ble som alle tidligere profeter hånet og forfulgt for sin erklæring. Men som tidligere profeter viste han standhaftighet og fortsatte å lære bort det han hadde fått fra Gud. I 1989 grunnla han etter guddommelig instruks Ahmadiyya Muslim Jama`at. På den tiden hadde Hadrat Ahmad bare et fåtall tilhengere, men han hadde fått mange løfter av Gud, deriblant: “Jeg skal spre ditt budskap til alle verdens hjørner”. Da Hadrat Ahmad døde i 1908 hadde han ca. 400.000 tilhengere. I dag er Ahmadiyya Mulism Jama`at spredt til 204 land og flere titalls millioner mennesker bekjenner seg til denne retningen. Mange av de som trodde på Hadrat Ahmad hadde opplevd tegn og mirakler, og en så dyp, kjærlig og sterk lære at de ble hans tilhengere. Mange så ham i visjoner og drømmer, og mange bevitnet at hans profetier gikk i oppfyllelse. Andre trodde på han simpelthen i møte med hans person. Hadrat Ahmad fremla troen i sin opprinnelige rene form og korrigerte falske læresetninger som med tiden hadde fått innpass i troen. Blant hans kjente bøker kan nevnes “Islamske grunntanker” og “Et budskap om fred” som begge er tilgjengelige på norsk.

“Gud har sendt meg for at jeg skal lede verden,
vennlig og i fred, til den ene sanne Gud…”

– Hadrat Mirza Ghulam Ahmad

 

 

Copyright 2019 | AMJ Norge ahmadiyya.no | alislam.org er den internasjonale offisielle nettsiden til Ahmadiyya Muslim Jama'at