Khilafats 100 års jubileum (1908-2008)

Den 27. mai 2008 feiret ahmadi-muslimene verden over hundreårsdagen for opprettelsen av institusjonen "Khalifat-ul-Masih"

Se www.khilafat.com for mer info om institusjonen khilafat

 

 

I denne forbindelsen arrangeres en stor feiring i LetoHallen (Gardermoen Konferansesenter) i Dal. Se gjennom program for mer info.


Jubileumsressurser

Les Hadhrat Mirza Masroor Ahmads retningslinjer i henhold til 100 års feiring av Khilafat her

 

Messias er kommet

Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad (as) ble født i Qadian, India i 1835. I 1889 stod han fram som Den utlovede Messias og Mahdi, som en oppfyllelse av profetier i mange religioner. På samme måte som tidligere profeter fikk han gjentatte åpenbaringer fra Gud om at nettopp han var den utlovede reformator hvis komme var ventet i alle de store religionene. Hadhrat Ahmad (as) hevdet at disse hadde gitt ham navn og titler ut fra sine egne hellige skrifter, men at de i virkeligheten omtalte samme person. Buddhistene venter på Buddhas (as) andre komme, hinduene venter på Krishna (as), jødene på Messias (as), og de kristne på Jesu (as) andre komme. I Islam omtales denne frelserskikkelsen som Imam Mahdi og Messias. Hadhrat Ahmad (as) fremla en revolusjonerende redegjørelse om at det ikke ville komme en Buddha (as) til buddhistene, en Krishna (as) til hinduene, en Messias til jødene osv, men at det bare ville komme én person, født på vanlig måte, som ville oppfylle alle disse profetiene. Dette skulle skje fordi verden var i ferd med å bli globalisert og trengte én universell frelserskikkelse som oppfylte kriteriene fra alle de forskjellige skriftene. Dette var nødvendig fordi alle religioners tilhengere da kunne gjenkjenne ham uten å gå på akkord med sin egen lære. I motsatt fall vil det ikke være mulig å tro på en sann profet sendt av Gud, simpelthen fordi han ikke er omtalt i ens egne hellige skrifter.

 

Jesus ble reddet fra korsdøden

Hadhrat Ahmad (as) skrev over 85 bøker og forklarte og redegjorde for forskjellige sider ved troen. Han fremla Islam isin opprinnelige og rene form, og tok et grundig oppgjør med de falske læresetninger som med tiden hadde fått innpass i religionen. Blant hans kjente bøker kan nevnes «Islamske grunntanker» og «Jesus i India», som begge er tilgjengelige på norsk. Den sistnevnte forklarer hvordan Jesus Kristus (as) overlevde korsfestelsen, og reiste mot øst for å forkynne til jøder utenfor Palestina. Boken gir en fascinerende og tankevekkende skildring av Jesu (as) korsfestelse, hans misjon og hans endelige seier. Den kaster lys over mange myter som hersker om Jesu fødsel, hans liv, korsfestelse og oppstandelse.

 

Fremgang tross sterk forfølgelse

Hadhrat Ahmad (as) ble som alle tidligere profeter hånet og forfulgt for sin erklæring om å være en profet. Men, som tidligere profeter viste han standhaftighet og fortsatte å lære bort det han hadde fått fra Gud. I 1889 grunnla han etter guddommelig instruks Ahmadiyya-bevegelsen. På den tiden hadde Hadhrat Ahmad (as) bare et fåtall tilhengere. Men han hadde fått mange løfter av Gud, deriblant «Jeg skal spre ditt budskap til alle verdens hjørner». Hadhrat Ahmad (as) døde i 1908. Da hadde han ca. 400 000 tilhengere. I dag er Ahmadiyya Muslim Jamaat spredt til 190 land og ti-talls millioner mennesker bekjenner seg til Ahmadiyya. Mange av de som trodde på Hadhrat Ahmad (as) hadde opplevd tegn og mirakler, og en så dyp, kjærlig og sterk lære at de ble hans tilhengere. Mange så ham i visjoner og drømmer, og mange bevitnet at hans profetier gikk i oppfyllelse. Og mange andre igjen, trodde på ham simpelthen i møte med hans person.

 

Kalifatet

Kalifatet er et universelt system med etterfølgere som kommer etter et profetdømme for å fortsette på den oppgaven som en profet påbegynner. En profet er et menneske, og som alle mennesker har profetene en begrenset livslengde. For at deres misjon ikke skal gå tapt eller bli forfalsket har Gud etablert dette systemet med etterfølgere (Kalifat). Etter profetdømmet til Abraham (as) kom Isak (as), Jakob (as) og Josef (as) for å utføre denne oppgaven. Etter Moses (as) var det de jødiske profetene som hadde denne viktige oppgaven. Kalifatet kan bestå av mennesker som selv bade er underordnede profeter eller bare kalifer. Kalifene velges på ulike måter, felles for dem er likevel at de selv ikke grunnlegger noen religion, men fortsetter og beskytter den misjon som allerede er grunnlagt av en religionsstifter (profet). Med begrepet kalifat er det lett å få assosiasjoner til muslimske konger og politiske ledere fra middelalderen og ikke minst til det osmanske kalifatet som varte fram til 1924. Det er ikke et slikt kalifat vi omtaler senere i denne brosjyren, men utelukkende et åndelig kalifat som er upolitisk. Kalifatet etter Profeten Muhammad (sa)

Etter profeten Muhammad (sa) har vi fire kalifer som i Islam kalles ”de rettledede kalifene”. Deres navn var Hadhrat Abu Bakr (Ra), Hadhrat Umar (Ra), Hadhrat Uthman (Ra) og Hadhrat Ali (Ra). Deretter ble dette systemet erstattet av konger, så av tyranner og despoter før det forsvant helt.

Profeten Muhammad (sa) ga løfte om et nytt kalifat. Den hellige profeten Muhammad (sa) profeterte for over 1400 år siden: ”Profetdømmet vil vare blant dere så lenge Gud vil. Så vil Han avslutte det og erstatte det med et kalifat som vil være basert på profetdømme for så lenge som Han ønsker, før Han avslutter det. Et tyrannisk kongedømme vil så komme og vil vare så lenge Gud vil, før det også avsluttes. Så vil det komme despotisk kongedømme som vil vare så lenge Gud vil og som vil ende etter Hans bestemmelse. Så vil kalifatet igjen opprettes og det vil være basert på profetdømme. Den hellige profeten (sa) sa ikke mer.” (Hadith, Mussnad Ahmad Bin Hambal).

 

Det nye kalifatet

Etter Hadhrat Mirza Ghulam Ahmads (as) død ble kalifatet igjen etablert i Islam. Den 27. mai 1908 ble Hadhrat Maulvi Nur-ud-Din (Ra) valgt som Hadhrat Mirza Ghulam Ahmads første etterfølger og stedfortreder (kalif). Etter hans død i 1914 ble 25 år gamle Hadhrat Mirza Bashir-ud-Din Mahmood Ahmad (Ra)*3 valgt som den andre etterfølger, en rolle han hadde i hele 51 år. Han etablerte Ahmadiyya-bevegelsens administrative struktur og grunnla samtidig den verdensomspennende kvinneorganisasjonen Lajna Imaillah. Etter hans bortgang i 1965 ble Hadhrat Mirza Nasir Ahmad (ra)*4 valgt som den tredje etterfølger. Han ga Ahmadiyya dens motto: ”Kjærlighet mot alle, ikke hat mot noen”. Han var for øvrig den første av etterfølgerne som besøkte Norge. Hans bortgang fant sted

1982. Hadhrat Mirza Tahir Ahmad (ra) var den fjerde kalif etter Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad (as). Hans hellighet besøkte Norge en rekke ganger, et land som han betraktet som verdens vakreste. Under hans tid økte Ahmadiyyabevegelsen sitt medlemstall til det mangedobbelte. For å markere at et nytt kalifat er opprettet, bærer etterfølgerne etter Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad (as) tittelen «Khalifatul Masih» (Messias stedfortreder). Dette kalifatet er ikke et politisk men et åndelig lederskap. Den nåværende Khalifatul Masih, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad (aba)*5, er den femte i rekken og ble valgt til dette embetet i 2003. Hans hellighet besøkte Norge så sent som høsten 2005.

 

Betydningen av kalifatet

For ahmadi-muslimene er tilknytningen til Khalifatul Masih viktig. Og vi ser en klar sammenheng mellom dette og bevegelsens store framgang. På grunn av kalifatet har ahmadi-muslimer sluppet mange av de konflikter og utfordringer som den øvrige muslimske verden må konfrontere idag. 27. mai i år feirer ahmadi-muslimene verden over, hundreårsdagen for opprettelsen av institusjonen Khalifatul Masih. Ahmadi-muslimene arbeider under slagordet ”Kjærlighet mot alle, ikke hat mot noen“.

 

Kontakt oss

Baitun-Nasr moskè

Søren Bulls vei 1
1051 Oslo

E-post:
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Imam tlf.:
954 66 383

Skolebesøk tlf.:
412 35 366

Pressekontakt:
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Twitter: @AMJ_Norge /
@Furusetmoske

Facebook: AMJ Norge /
Furuset moske - Baitun Nasr

Postadresse:
Postboks 200 Furuset, 1001 Oslo