Rollen til Imam Mahdi

Spørsmålet som oppstår er: Hvorfor har ikke ikke-ahmadi muslimer akseptert denne hevdelsen. For å forstå dette må vi forstå rollene av disse to personlighetene.

Først Imam Mahdi. Imam, som du vet er en person som blir fulgt og som leder bønnen. Vi må følge imamen under bønnen selv om han har gjort en feil. Slik skal alle muslimer adlyde en imam. Dette er et arabisk uttrykk som blir relatert til personen som blir fulgt og som leder bønnen. Derfor må imam Mahdi være en muslim som er deres leder. Med andre ord bør vi følge Imamen. Mahdi betyr den rettledede. Derfor skal Imam Mahdi være en muslim som er rettledet av Allah og som skal rettlede muslimer. Neste spørsmål som dukker opp er om muslimene trenger rettledning? Alhamdulillah, vi har den Ærverdige Koranen som er akkurat den samme som da den ble åpenbart til den Hellige Profeten, Allahs fred og velsignelser være med han. Likeledes har vi Sunnah,  praksisen til den Hellige Profeten, for å hjelpe oss med å forstå hvordan en bør følge den Ærverdige Koranen. Og så har vi Ahadith for videre støtte til å forstå islams lære. Dette var hovedhensikten til den Hellige Profetens, Allahs fred og velsignelser være med han, å komme og demonstrere for oss hvordan vi bør være gode muslimer ved å rette oss etter den Ærverdige Koranens lære.

Hvis vi har all denne veiledningen, hvorfor har vi da behov for noe mer? Svaret er at vi ikke trenger mer veiledning, vi har den beste veiledningen, men følger muslimene denne veiledningen? Svaret er lett å se. Islam handler om enhet, Allah er Èn, likeledes bør det være et brorskap. Uheldigvis er det ikke slik. Islam er splittet. Vår kjære Hellige Profet, må Allahs fred og velsignelser være med han, gjorde det veldig klart for oss, ”Ingen muslim skal skade, mishandle eller drepe en annen muslim”. Likevel ser man overalt i den muslimske verden at muslimer skader andre muslimer, mishandler og kaller dem kafir etc., og dreper andre muslimer. Er dette enhet? På samme måte er islam en fredsreligion, selve ordet islam betyr fred, lydighet og underkastelse til Allah. Men hvor finnes fred i den muslimske verden i dag?

Allah har sent oss den Ærverdige Koranen, vi har Sunnah og Ahadith, vi trenger ikke mer veiledning, men vi trenger å følge disse læresetningene. Vi ber over 30 ganger om dagen Ihdinassiratul Mustaqeem - Led os på den rette vei”. Gud har hørt våre bønner og sent Imam Mahdi til oss – Den rettledede for å hjelpe oss til å følge den Ærverdige Koranens lære og forene oss til en enhet. Derfor fortalte den Hellige Profeten, Allahs fred og velsignelser være med han, oss:

”Når du har funnet Mahdi utfør bai`ah (høytidelig troskapsed) på hans hånd. Du må reise for å møte ham, selv om du må krysse islagte fjel på dine knær for å nå ham. Han er Mahdi og Allahs Kalif.” (Ibn Maajah)

 Hvis skoler og andre utdanningsinstitusjoner var fylt med bøker og ingen lærere, ville elevene fort bli splittet og uten ledere. Hvis alle derfor handler i henhold denne instruksjonen til den Hellige Profeten, Allahs fred og velsignelser være med han, vil hele den muslimske verden akseptere ham, gjøre bai`at, og bli en enhet, Insha`Allah.         

Kontakt oss

Baitun-Nasr moskè

Søren Bulls vei 1
1051 Oslo

E-post:
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Imam tlf.:
954 66 383

Skolebesøk tlf.:
412 35 366

Pressekontakt:
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Twitter: @AMJ_Norge /
@Furusetmoske

Facebook: AMJ Norge /
Furuset moske - Baitun Nasr

Postadresse:
Postboks 200 Furuset, 1001 Oslo