Betingelser for innvielse i AMJ

Av Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad fra Qadian (Den Utlovede Messias og Imam Mahdi)

 

1. Den som inngår troskapspakten skal med oppriktig hjerte love å avholde seg fra sjirk (å sette noen lik med Allah) frem til den dag han/hun går i graven.

2. At han/hun skal avholde seg fra all form for løgn, hor, øyets overtredelser, utsvevelse og utskeielser, grusomhet, uhederlighet, stifte ufred og opprør. Og ved opphisselse av sine sanslige begjær skal han/hun ikke la seg bli drevet av disse, hvor sterke de enn måtte være.

3. At han/hun regelmessig vil forrette de foreskrevne fem daglige bønne i overensstemmelse med Gud og Profetens befaling. Og at han/hun vil gjøre sitt beste for å be tahadjud (den sene frivillige nattbønnen), nedkalle durud(velsignelser) over sin hellige Profet, Allahs velsignelser og fred være over ham, gjøre det til sin vane å daglig be om tilgivelse for sine synder, gjøre Istighfár(be om styrke til handle godt) og med oppriktig kjærlighet, ved å ihukomme Gud den Opphøydes velsignelser, gjøre det til sin daglige vane å lovprise og forherlige Ham.

4. At han/hun, under opphisselse av sine sanselige begjær, ikke urettmessig vil påføre Allahs skapninger generelt og muslimer spesielt noen lidelser. Verken gjennom tungen, hånden eller på andre måter.

5. At han/hun vil forbli trofast mot Allah under alle omstendigheter, i sorg og glede, motgang og framgang, i lykke og under prøvelser, og at han/hun under alle omstendigheter vil være tilfreds med Allahs dekret, og være beredt til å møte alle ydmykelser og lidelser på Hans vei og aldri vende seg bort
fra denne veien ved motgang av noe slag – tvert om skal han/hun marsjere fremad.

6. At han/hun vil avholde seg fra å følge uislamske skikker og lystige tilbøyeligheter, og vil underkaste seg helt Den hellige Qur’anens autoritet og gjøre Allahs ord og Profetenssa utsagn til rettesnor i alle livets faser.

7. At han/hun vil oppgi sitt hovmod og sin forfengelighet og leve sitt liv i beskjedenhet, ydmykhet, munterhet, overbærenhet og saktmodighet.

8. At han/hun vil holde troen, troens ære og sympati for Islam mer kjært enn sitt liv og sine eiendeler og sin ære og sine barn og alle sine kjære.

9. At han/hun vil forbli beskjeftiget i hengiven tjeneste for alle Allahs skapninger – alene for Allahs skyld, og at han/hun vil gagne menneskeheten etter sine beste Gudgitte evner og nådegaver.

10. At han/hun vil knytte et broderlig bånd til denne ydmyke person for Allahs skyld alene, og adlyde meg i alt godt og forbli trofast mot dette løftet til den dag han/hun dør. At han/hun skal utvise en slik hengivenhet for opprettholdelse av dette broderlige båndet hvis like ikke er å finne i verdslige forhold
og relasjoner, og ikke er å finne i andre sammenheng som krever oppriktig pliktoppfyllelse.

 

Fra plakaten: ”Takmil-e-Tabligh, 12 januar 1889

Last ned i PDF format

 

Kontakt oss

Baitun-Nasr moskè

Søren Bulls vei 1
1051 Oslo

E-post:
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Imam tlf.:
954 66 383

Skolebesøk tlf.:
412 35 366

Pressekontakt:
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Twitter: @AMJ_Norge /
@Furusetmoske

Facebook: AMJ Norge /
Furuset moske - Baitun Nasr

Postadresse:
Postboks 200 Furuset, 1001 Oslo