Hadhrat Mirza Masroor Ahmad

Den femte Kalifen etter den Utlovende Messias.

 

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad - Khalifatul Masih V

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad Sahib ble født den 15. september år 1950 i Rabwah (Pakistan), hvor hovedkontoret til Ahmadiyya Muslim Jamaat er lokalisert. Hans far var Mirza Mansoor Ahmad Sahib og hans mor er Nasira Begum Sahiba. Hadhrat Mirza Masroor Ahmad er sønnesønnen til Hadhrat Mirza Sharif Ahmad Sahib, den utlovende Messias yngste sønn. Og Hadhrat Khalifatul Masih II, altså den 2. kalif etter den utlovede Messias, er Hadhrat Masroor Ahmads morfar.


Hadrat Mirza Masroor Ahmad begynte sin utdannelse ved Taleem-ul-Islam High School i Rabwah og mottok sin bachelorgrad fra Taleemul-Islam College i samme by. I 1976 fullførte han sin mastergrad i landbruksøkonomi ved The Agriculture University, Faisalabad.


Han giftet seg den 31. januar 1977 med Syeda Amtul Sabooh (Begum Sahiba), som er datter til avdøde Begum Sahibzadi Amtul Hakeem og Syed Daud Muzaffar Shah. Hadhrat Mirza Masroor Ahmad er far til Amtul Waris Fateh som er gift med Fateh Ahmad Dahiri av Nawabshah; disse har en datter og en sønn. Hadhrat Masroor Ahmads andre barn er sønnen Mirza Waqas Ahmad.


Arbeidet

I 17 års alder ble Hadhrat Mirza Masroor Ahmad Sahib en Moosi (en som skriver et testament (wasiyyat) i samsvar med den utlovende Messias sin plan om å gi bort minst 1/10 av sin inntekt og eiendeler for Islam). I 1977 bestemte han seg for å vie sitt liv for Islam og ble gjennom dette Waqf-e-Zindagi. Dette ledet til at Hadrat Mirza Nasir Ahmad, Khalifatul Masih III, sendte ham til Ghana som en del av Nusrat-Jahan planen. Dette utviklingsprosjektet har fokus på utdannelse i tillegg til økonomiske og sosiale forhold. Tallrike sykehus og skoler i Vest-Afrika drives gjennom dette arbeidet.


Hadhrat Mirza Masroor Ahmad var den første rektoren ved The Ahmadiyya Secondary School i Salaga, nord i Ghana. Der han jobbet i to år. Denne skolen utvikles fortsatt den dag i dag mot det bedre. Da The Ahmadiyya Secondary School i Essarkyir, behøvde ny rektor, var han en naturlig kandidat på grunnlag av resultatene og fremgangen i Salaga. Dermed ble han i Essarkyir, som ligger sentralt i Ghana, de neste fire årene.


Hadhrat Masroor Ahmad ble deretter valgt til leder for de neste to årene, ved The Ahmadiyya Agricultural Farm i Depali, nord i Ghana. De opprinnelige forsøkene hadde vist at det ikke var mulig å dyrke hvete i Ghana. Likevel fortsatte han ubøyelig med å finne en løsning på problemet. En annen ahmadi-muslim, Qasim Ahmad, sluttet seg til dette arbeidet. Og til slutt fikk forsøkene uttelling. De første suksessfulle eksperimentene med å dyrke fram hvete-avlinger med økonomiske fordeler, ble framvist under en internasjonal handelsmesse; og resultatene sendt til Ghanas landbruksminister. Dette har senere ledet til at Hadhrat Mirza Masroor Ahmad har høy anseelse i landet. Og flere av Ghanas presidenter har i ettertid lovpriset Ahmadiyya Muslim Jamaat for dette vellykkede eksperimentet, som både har bidratt til landets økonomi og banet vei for selvforsyning.


Det var først i 1985 at Hadhrat Mirza Masroor Ahmad vendte tilbake til Pakistan. Og den 17. mars samme år ble han utnevnt til Wakilul Maal II, (avdelingsansvarlig for økonomi II) ved Ahmadiyya Muslim Jamaat. Den 18. juni 1994 gikk han over til å bli Nazir Taleem (utdanningsansvarlig). Og 10. desember 1997 utnevnte Hadhrat Mirza Tahir Ahmad, Khalifatul Masih IV, ham til lokal Ameer (leder) og Nazir Ala (øverste ansvarlig) for Sadr Anjuman Ahmadiyya Pakistan.


Hadhrat Mirza Masroor Ahmads forgjenger som Nazir Ala, var hans far Hadhrat Mirza Mansoor Ahmad. Med ønske å fortelle hvilken enkel, hengiven og from person Hadhrat Mansoor Ahmad var, så fortalte Hadhrat Khalifatul Masih IV under en seremoni, med tårer i øynene, at en gang han hadde truffet Hadhrat Mansoor Ahmad, hadde han observert at han var veldig glad. Da han spurte Mansoor Ahmad Sahib om anledningen til at han var så glad, så svarte han: “Hvorfor skulle jeg ikke være glad. I dag så er den nåværende kalifen fornøyd med mine barn og min familie”. Ved denne seremonien så lovpriste kalifen også Hadhrat Mirza Masroor Ahmad Sahib. Helt frem til utnevnelsen som kalif, fortsatte Hadhrat Masroor Ahmad å være Nazir Ala og lokal Ameer.


Når det kommer til arbeidsdisiplin og administrering, så finnes det ingen parallell til Hadhrat Masroor Ahmad. Han har den unike egenskapen å alltid gå direkte til sakens kjerne. Men denne egenskapen fikk han ikke bare som følge av de nevnte erfaringene; men også gjennom en god og gjennomgripende oppvekst.


I tillegg bør det nevnes at Hadhrat Masroor Ahmad som Nazir Ala også arbeidet som Nazir Dhiyafat (ansvarlig for gjester) og Nazir Ziraat (landbruk). I august 1988 ble han utnevnt til Sadr (president) av Bahishti Maqbara (den guddommelige begravelsesplassen) og Majlis Karpardaz Masalaih Qabristan (komiteen som har ansvaret for Bahishti Maqbarah og relaterte saker).


Fra 1994-1997 var Mirza Masroor Ahmad Sahib styremedlem i Nasir Foundation. Samtidig var han også president for Tazaeen Rabwah Committee (en komité som har ansvaret for Rabwahs estetikk). Han utviklet også førskolen Gulshan-e-Ahmad. Hans personlige anstrengelser ledet til å reformere Rabwah fra dens tørre fremtoning til den nåværende grønne og frodige. I tillegg var han medlem av den juridiske Qadha-styrelsen fra 1988 til 1995.


I Khuddam-ul-Ahmadiyya, en underorganisasjon av Ahmadiyya Muslim Jamaat som består av menn mellom 15-40 år, var Hadhrat Mirza Masroor Ahmad Muhtamim Sehat-e-Jismani (ansvarlig for idrett og helse) mellom 1976-77, og Muhtamim Tajneed (ansvarlig for medlemskapsregisteret) mellom 1984-86. Fra 1985-86 og 1988-89 var han Muhtamim Majalis Bairoon (ansvarlig for eksterne forhold); og mellom 1989-90 var han Naib Sadr (visepresident) for Khuddam-ul-Ahmadiyya Pakistan.


I Majlis Ansarullah, underorganisasjonen for menn over 40 år, var han Qaid Zahanat (intellektuell ansvarlig) og Sehat-e-Jismani (idrett og helse) i 1995; og Qaid Talim-ul-Quran (leder for Koran- opplæringen) fra 1995 til 1997.

 

Utnevnelse til kalif

Den 22. april 2003, klokken 23:40 GMT ble det kunngjort at Hadhrat Mirza Masroor Ahmad Sahib ble valgt til Khalifatul Masih V (den femte etterfølgeren til den utlovende Messias), på følgende måte:


”Det kunngjøres for alle medlemmer rundt om i verden tilhørende Ahmadiyya Muslim Jamaat, at etter maghrib- og isha-bønnene (kveldsbønnene), samlet Majlis Intikhab Khilafat (valgnemden), skapt av Hadhrat Khalifatul Masih II, Musleh Maud (den utlovende reformatoren), i Fazl-moskeen i dag den 22. april 2003; under ledelse av den respekterte Chaudhry Hameed Ullah Sahib. Etter samstemmighet til reglene, tok alle medlemmene først et troskapsløfte til Khilafat-ul-Ahmadiyya. Etter dette valgte de den respekterte Hadhrat Mirza Masroor Ahmad, til Khalifatul Masih V. Medlemmer i Majlis Intikhab Khilafat hadde æren av å få treffe ham og å ta del i innsetningsløftet på den velsignede hånden til Hadhrat Khalifatul Masih V; må Allah veilede ham med Sin mektige hjelp og må Allah gi ham et langt liv. All lovprisning tilkommer Allah. Må Allah, den Opphøyde, akseptere dette valget og gjøre det velsignet. Amen!


Vår Nådige og Barmhjertige Gud! Å vår Noble og elskverdige Herre, vi er takknemlige til Deg, for at Du har forent oss med Din velsignelse og ”Den andre manifestasjon” og har nok en gang endret vårt sinn fra redsel til fred. O, vår Besitter av styrke og autoritet og vår Eneste og Evige Gud, vi bevitner at, Din Messias og Din Mahdis profetier som oppgis i testamentet Al-Wasiyyat, har blitt oppfylt med all sin prakt og herlighet.”

 

Se www.khilafat.com for mer info om institusjonen khilafat
 

Kontakt oss

Baitun-Nasr moskè

Søren Bulls vei 1
1051 Oslo

E-post:
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Imam tlf.:
954 66 383

Skolebesøk tlf.:
412 35 366

Pressekontakt:
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Twitter: @AMJ_Norge /
@Furusetmoske

Facebook: AMJ Norge /
Furuset moske - Baitun Nasr

Postadresse:
Postboks 200 Furuset, 1001 Oslo