Islams Ahmadiyya Bevegelse


Introduksjon til Ahmadiyyat

Ahmadiyyat er gjenfødelsen av Islam, som det er profetert om i Qur’anan (9:33 og 6:24) og av Islams hellige Profet, fred være med ham.

 

Ahmadiyyat er en gjenfødelse av det sanne Islam

Ahmadiyyat viser Islam uten de avleiringer som har bygget seg opp gjennom århundrer og som har skjemmet og misformet Islams utseende og forandret det muslimske samfunnet. Det avviker ikke i det minste fra Islam, hellerikke legger det en tøddel til Islams læresetninger. Men likevel er det en ny presentasjon av Islam, og sa særlig av den filosofi og visdom som ligger til grunn for Islams lære. Denne presentasjonen bygger helt og fullt på den hellige Qur’anen og på Islams hellige profets ord og gjerninger. Ahmadiyyat er ingen ny religion eller noen annen form for nyskapning, men viser bare hva som har ligget i Islam fra begynnelsen av, men som man i de senere århundrer har sett bort fra, eller som man tidligere ikke har følt behov for.

 

Guddommelige åpenbaringer til Hadrat Mirza Ghulam Ahmad

I begynnelsen av 1880-årene bekjentgjorde en av den hellige profeten Mohammads hengivne tilhengere, at han i årrekke hadde mottatt åpenbaringer fra Gud regelmessig, og at Gud hadde åpenbart for han at dagen for Islams gjenfødelse snart skulle gry og at denne gjenfødelsen skulle skje gjennom ham. Denne bekjentgjørelsen kom fra Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad fra Qadian, en liten by i utkanten av en av de mest tilbakeliggende områder i India som manglet alle muligheter for kontakt med resten av verden. Han tilhørte en gammel fornem familie. Han hadde inngående studert den hellige Qur’anen og andre religioners skrifter og hadde ervervet seg grundig kunnskap om de dype og evige sannheter.


Hadrat Mirza Ghulam Ahmad hevdet å være den Utlovende Messias og Mahdi

I 1887 hevdet han å være det fjortende århundrets reformator 8 ifølge den islamske tidsregning), og også Mahdi og den utlovede Messias, hvis komme i endetiden var blitt forutsagt av Islams hellige Profet (fred og velsignelse være med ham). Under guddommelig ledelse hevdet han også å være oppfyllelsen av messiasforventningene i alle de store religionene. I mars 1889 grunnla han Islam Ahmadiyyamenighet. Hans krav ble møtt med bitter motstand fra ledere fra alle de store religioner.

Kontakt oss

Baitun-Nasr moskè

Søren Bulls vei 1
1051 Oslo

E-post:
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Imam tlf.:
954 66 383

Skolebesøk tlf.:
412 35 366

Pressekontakt:
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Twitter: @AMJ_Norge /
@Furusetmoske

Facebook: AMJ Norge /
Furuset moske - Baitun Nasr

Postadresse:
Postboks 200 Furuset, 1001 Oslo