Islam - Fredens religion

“...Den som dreper et menneske, hvis det ikke er for (mord på) et menneske eller opprør i landet, skal det (for ham) være som om han har drept hele menneskeheten. Den som lar det i live, skal det (for ham) være som om han har holdt hele menneskeheten i live.” (Al-Qur’ân, Sura 5, vers 33).

Islams lære når muslimene møter hverandre er at de skal hilse med følgende ord: ”As salamo aleikum”, det vil si: Fred være med dere. I tillegg omtales muslimene i Qur’anen som ’Al-Momin’, de som yter fred. Dette sier i seg selv mye om hva Islam står for. Men dessverre er det sjelden man hører om dette i dag. Ordet Islam brukes jevnlig i sammenheng med terrorisme, selvmordsbombing eller geriljakrig.

Følger man med i mediene uten å ha kjennskap til Islams historie eller om Qur’anens lære kan man lett få et bilde av at Islam er en kvinneundertrykkende, barbarisk og umenneskelig religion, hvis er å spre hat og krig i verden.

Ganske deprimerende, hva? Særlig når man blir naglet til korset av folk som ikke skjønner hvorfor man i det hele tatt kan praktisere eller tro på en slik krigsførende og blodig religion. Misforståelsen oppstår på grunn av ensidig informasjon og fordi folk ikke tar seg tid til å verifisere påstandene. Fordommer oppstår på grunn av uvitenhet.

 

Studerer man religionshistorien vil man oppdage at Jesus aldri erklærte at kvinner skulle bli brent på bålet fordi de var lærde, eller at avlat var veien til frelse. Krishna legitimerte verken kastesystemet eller enkebrenning. Moses valgte å leve i eksil fremfor å gjøre opprør. Alle profetene og grunnleggerne av verdensreligionene har levd et liv i forfølgelse, undertrykkelse og fattigdom, likevel forkynte de et budskap om kjærlighet og fred. Men dessverre har blodbad og vold funnet sted under religionens paroler og religionenes budskap har gjennom tidene blitt misbrukt til politiske og økonomiske særinteresser.

Islam er heller ikke noe unntak. I dag blir Islam brukt til å legitimere djihad, tvangsekteskap, terrorisme, og drap på uskyldige. Kritikere av Islam hevder at muslimer er innblandet i mange av dagens konflikter og Islam er en krigersk religion. Men kritikerne tar feil.

Hvorfor?

Jo, for det første kan ingen religion som er åpenbart av Gud, den Barmhjertige, lære om hat og undertrykkelse.

Videre må man ha i minne at mange av konfliktene muslimske land i dag er innblandet i, ikke skyldes Islam, men har grobunn i økonomiske eller politiske særinteresser. Ett eksempel er nasjonalistiske selvmordsbombere i Palestina. “Muslimske” terrorister, som kaller seg “Allahs soldater” er blitt opplært i madrassaer (en type religiøs skole) som skal gi dem skolering i den islamske læren. Men istedet har de blitt opplært til å hate den vestlige verden. Dette hatet har ingen hjemmel i den islamske lære, men skyldes den urettferdige kløften mellom øst og vest, mellom den fattige og rike verden. Det er et omfattende emnet, men om man studerer bakgrunnen til dagens konflikter eller 11. september vil man garantert finne sannheten; Islam kan ikke beskyldes for dette barbariet.

 

Kontakt oss

Baitun-Nasr moskè

Søren Bulls vei 1
1051 Oslo

E-post:
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Imam tlf.:
954 66 383

Skolebesøk tlf.:
412 35 366

Pressekontakt:
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Twitter: @AMJ_Norge /
@Furusetmoske

Facebook: AMJ Norge /
Furuset moske - Baitun Nasr

Postadresse:
Postboks 200 Furuset, 1001 Oslo