Troen på Englene

Englenes eksistens er en universelt akseptert doktrine i ulike religioner og land. Iblant diskuteres de under andre betegnelser, men forskjellen består bare av terminologi. Likedan er englenes natur forstått på ulike måter av forskjellige religioners tilhengere.

 

Islam presenterer engler som himmelske vesener av en åndelig art, som har sin egen eksistens som personer. Deres største oppgave er å overbringe budskap fra Gud til mennesker. Men de blir misoppfattet av mange, til og med blant muslimer, for å ha menneskelig skikkelse eller annen struktur og form, hvilket egentlig er en uatskillelig tanke fra den om en materialistisk eksistens. Materie må ha form og en veldefinert grense. Men det åndelige ligger utenfor de fem dimensjoner av menneskelig forståelse. Man kan bare tro på åndens eksistens hvis man er en religiøs person; ellers er det utenfor menneskets rekkevidde å oppfatte åndens form og tilstand. Kanskje er det for å løse dette problemet og for å gjøre det lettere for mennesket å forestille seg engler, at de iblant nevnes i religiøse bøker for å ha åpenbart seg for hellige mennesker i menneskelig skikkelse. Ikke nok med det, men de er også kjent for å ha åpenbart seg for noen av Guds sendebud i form av visse fugler. Den Hellige Ånd viste seg for Jesus i form av en due:

«Da Jesus var blitt døpt, steg han straks opp av vannet. Og se, himmelen åpnet seg for ham, og han så Guds Ånd stige ned som en due og komme over ham.» (Matteus 3:16)

 

Disse ulike referansene som er funnet i religiøse bøker er kanskje ansvarlige for misoppfatningene som hersker om englenes form og natur, blant tilhengere av forskjellige religioner. I noen religioner ble det skapt idoler og gudebilder ut av englene, mens de originale bøker kanskje introduserte dem kun som instanser, spesielt skapt av Gud for å utføre visse oppgaver i universet. Dette finner vi rikelige bevis på i mange guddommelige bøker. Så det er ikke usannsynlig at noen mennesker misforstår betydningen av disse ytringene og begynner å betrakte engler som underordnete partnere av Gud.

 

La oss nå forsøke å forstå englenes natur alene ut fra den hellige Koranen og den hellige Profetenssa tradisjoner, og ikke ut fra de allmenne forestillingene. Ifølge Koranen er hele det materielle universet, så vel som hele det religiøse universet, styrt av noen åndelige krefter som blir referert til som engler. Selv om noen engler blir referert til som personer – som Gabriel, Mikael og Israel – arbeider de ikke alene. For enhver funksjon finnes det en leder eller en øverste engel som styrer funksjonen, og under ham arbeider en mengde engler, som blir referert til som Herrens Junood i den hellige Koranen. Hva de enn gjør, så er det fullstendig underlagt Guds vilje og det mønsteret Han har skapt for tingene. De kan ikke gjøre det minste avvik fra den kursen som er tildelt dem, eller fra den altomfattende planen for det Gud har laget.

 

Ifølge den hellige Koranen er det utnevnt to engler for ethvert menneske, for å opptegne dets gode og onde handlinger. Her blir englenes oppgave å organisere den mest innviklede og grundige opptegningssystemet. Det betyr ikke at de har hver sin bok i hånden hvor de noterer ned det de måtte observere. Faktisk står englene for et veldig komplisert registreringssystem for effekten av et menneskes handlinger på dets sjel og personlighet, slik at et godt menneske utvikler en sunn sjel, og et ondt menneske en usunn sjel.

 

Sjelen som utvikler seg i ethvert menneske til dets død, trenger en bevisst organisator som overfører effekten av menneskelige tanker, handlinger og så videre til sjelen. Dette er en veldig komplisert og grundig prosess som ikke helt kan forstås av mennesket. Likevel observerer vi dette delvis i tilfelle av kriminelle som får forskjellig utseende enn dem med en edel atferd. Det er på ingen måte umulig for noen å observere en slik forskjell, selv om den ikke kan forklares med uttrykk som svart og hvit eller andre materielle uttrykk. Administrasjonen av dette enorme universet, fra dets unnfangelse og gjennom milliarder av år med evolusjon, krever faktisk en gigantisk organisasjon med konstant oppmerksomhet og kontroll. Dette gjennomføres av utallige engler som bokstavelig talt regjerer det enorme universet og dets kompliserte lovsystemer, som representanter for Gud.

 

Så langt det gjelder tradisjonene, kan vi delvis forstå englenes allsidighet i det å legemliggjøre seg i forskjellige former og skikkelser, noe som ikke er forbundet med deres egentlige form og eksistens, og som ligger utenfor menneskets forståelse og har andre dimensjoner enn de som er kjent for oss.

 

Det berettes at en gang kom plutselig en fremmed inn i moskeen hvor den hellige Profetensa satt sammen med sine disipler. Den fremmede mannen gikk bort til forsamlingen, satte seg respektfullt ned på første rad og begynte å stille spørsmål angående islam. Da spørsmålene hans tok slutt, spurte han om tillatelse til å dra og forlot forsamlingen. De tilstedeværende ble forbauset ettersom mannen hadde vært en fremmed som måtte ha reist langt for å komme til moskeen. I små bosetninger går det ikke an å skjule slike besøk, og alle ser ut til å vite hvem som har kommet og hvilket ærend han har. I dette tilfellet var ankomsten så brå at den virket mystisk. For det andre fantes det ingen spor på klærne hans som avslørte at han hadde reist en lengre strekning. Han var en frisk herre med usedvanlig rene klær. I tillegg, måten han begynte å stille spørsmål på – uten å presentere seg – og hans plutselige avreise, var svært usedvanlig for å si det mildt.

 

Før disiplene fikk sagt noe, informerte den hellige Profeten(sa) dem selv, om at den fremmede egentlig hadde vært engelen Gabriel, som hadde stilt de viktigste spørsmålene slik at disiplene kunne bli kjente med de fakta som svarene inneholdt. Noen disipler løp ut av moskeen for å møte engelen i forkledning, men det fantes ingen spor av ham. Ingen i byen hadde sett ham. Ettersom denne hendelsen er nedskrevet i de mest pålitelige tradisjonsbøkene, kan vi trygt trekke den slutning at engler iblant fremtrer i menneskelig form for å utrette diverse ærender. Vi finner englene nevnt i mange andre tradisjoner, spesielt i forbindelse med slagene ved Badr og Uhud, men det vil kanskje være upassende å begynne på et langt foredrag om dette emnet.

 

I motsetning til det Koranske synet forklart ovenfor, er den vanlige forestillingen om engler blant ulike religioners tilhengere, i nesten hvert eneste land, mer likt et eventyrmønster enn at englene er vesener av en himmelsk natur. De sies å ha vinger som fugler og feer; flagrende ettersom de flyr fra sted til sted. Denne misoppfatningen skyldes kanskje overdrevet bokstaveliggjøring av religiøs terminologi, som er kryptisk og ofte har metaforisk betydning. Også i den hellige Koranen er det nevnt at engler har vinger i antall av to, tre og fire:

«All lovprisning tilkommer Allah (alene), Skaperen av himlene og jorden. Som har gjort englene til sendebud med to, tre og fire vinger.» (Sura Al-Fatir, 35:2)

 

Den hellige Koranen har en veldig spesiell stil når det gjelder å unngå alle passasjer der det finnes en risiko for utydelighet. Den gjør det ved å anvende liknende uttrykk andre steder. For eksempel, når det gjelder vingene finner vi at disse også er nevnt i forbindelse med en sønns holdning overfor sine aldrende foreldre. Med dette emnet til grunn, formaner den hellige Koranen sønnen å senke sine vinger av barmhjertighet over sine foreldre, ettersom de oppfostret ham fra barndommen. Med «vinger» menes bare egenskaper og krefter; det er i dette henseende at vingene tilskrives engler eller personer som gjør krav på guddommelig manifestasjon i de forskjellige religionene. For eksempel, i Gita er Krishna kjent for å ha hatt fire armer i stedet for to. Der har de to ekstra armene samme betydning som vingene har i andre religiøse skrifter.

 

Englene er ansvarlige for å kontrollere og opprettholde naturlovene. Virus og bakterier blir dirigert, organisert og opprettholdt av spesifikke engler, som arbeider i harmoni med hverandre for å opprettholde en fullkommen balanse. Likeledes er økosystemer verken tilfeldige eller kaotiske, men også de blir regulert av usynlige, åndelige vesener som vi kaller engler.

 

Historien om den falne engelen

Det hersker en annen stor misoppfatning angående Satan. Det sies, og mange tror, at før hans fall tilhørte han englenes kategori. Den hellige Koranen forkaster dette synet og presenterer Satan som en som besitter en brennende natur og er således tilhørende slike livsformer som er skapt av ild, som for eksempel jinnene.

 

Kontakt oss

Baitun-Nasr moskè

Søren Bulls vei 1
1051 Oslo

E-post:
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Imam tlf.:
954 66 383

Skolebesøk tlf.:
412 35 366

Pressekontakt:
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Twitter: @AMJ_Norge /
@Furusetmoske

Facebook: AMJ Norge /
Furuset moske - Baitun Nasr

Postadresse:
Postboks 200 Furuset, 1001 Oslo