Introduksjon til Islam

Den religionen som representer den religiøse evolusjonens høydepunkt.

Islam er navnet som Allah Selv har gitt denne religion (5:4), er et arabisk ord som ordrett betyr adlydelse og fred. ISLAM kommer fra den arabiske ordstammen: ”SALEMA” som betyr: fred, renhet, underkastelse og adlydelse. Islam betyr derfor veien til de som adlyder Allah og som oppnår fred med Ham og Hans skapninger. Islams tilhengere kalles muslimer.

Islam er ingen ny religion. Kjernen i Islam er det samme budskap og den samme rettledning Allah har åpenbart til alle profeter før Muhammad (Allahs fred og velsignelser være med ham). Allah sier i Quranen:

”Si, vi tror på Allah og det Han har åpenbart oss; og det Han har åpenbart Abraham, Ismael, Isak, Jakob og stammene, og på det som ble skjenket Moses, Jesus og (alle andre) profeter fra deres Herre. Vi gjør ingen forskjell på dem, og vi underkaster oss Ham. ” (3:85)

Trosbekjennelsen

Det første steget av utføringen av troen i Islam er å bekjenne den. Trosbekjennelsen bærer meningen av Islam, i disse to korte meninger:

"Det finnes ingen verdig tilbedelse utenom Allah, og Muhammad er Allahs Sendebud."

Siden Islams begynnelse, har resiteringen av trosbekjennelsen vært et tegn på at man konverterer til den nye troen og blir muslim, det vil si en som følger Islams veiledning.

Bønn

Bønn finnes i alle religioner, den eneste forskjellen er måten bønnen utføres på. Det som er unikt for det islamske viset, er at det inneholder trekk fra alle andre religioners måte å utføre bønn. Noen ber mens de sitter og noen mens de står. I enkelte religioner ber man til Gud på sine knær, og i andre bøyer man seg ned for Ham. Noen står med armene i kors, mens andre står med armene langs sidene. Kortfattet kan man si at det ikke finnes noen felles måte å utføre bønn, blant verdens religioner. Uansett er det fascinerende å se at Islam anviser sine troende å utføre bønn på en så omfattende måte, at den inkluderer alle stillinger som også finnes på en eller annen måte i andre religioner. Det virker å være enda et steg i retningen av å innlede en universell religion.

Les mer …

Fasten

Fasten er enda en form for tilbedelse som finnes i alle verdens religioner. Selv om det er stor forskjell når det gjelder måten fasten utføres på og vilkårene dertil, er den sentrale ideen med faste den samme overalt. Der den ikke nevnes klart, er det trolig at den gradvis har blitt nedlagt eller har ebbet ut gjennom gradvis mindre anvendelse. Buddha er et interessant eksempel, da han startet sin søken etter sannhet med en streng form for faste, men senere er det sagt at han overga denne formen for faste, ettersom den utvilsomt hadde påvirket hans helse. Med bakgrunn i dette kan man forstå hvorfor han ikke fortsatte, men det indikerer ikke på noe vis at han avga troen på å faste. Kanskje er det derfor enkelte buddhister i ny og ne som fortsatt faster i en eller annen form.

Les mer …

Almisse

Velgjørenhet mot menneskene i ordets videste betydning, er hjørnesteinen i det muslimske samfunnet og et gjentakende tema i den Koranske læren. Det finnes to typer velgjørenhet i Islam; den ene er obligatorisk og den andre er frivillig. Den obligatoriske kalles zakat, mens den frivillige heter sadqah.

Les mer …

Hajj – Pilgrimsreisen

Enda et eksempel som viser mangfoldet av islamske foreskrifter om utøvelse av religionen er hajj - pilegrimsreisen. Igjen finner man pilegrimsferd-fenomenet i alle verdens religioner, men målet for pilegrimsreisene varierer mellom sted og land. Man finner ikke én felles plass som alle troende av en religion må besøke, minst én gang i livet dersom politiske og økonomiske forhold tillater det. Riktig nok finner man eksakt en slik plass i Islam, nemlig Mekka, som huser Kaba. Denne ble gjenoppbygd av profeten Abrahamas for 4 000 år siden, og muslimer fra hele verden forventes å samles og spandere omtrent ti dager kun for å ihukomme Gud. Pilegrimene kommer fra alle land, alle nasjoner, folkegrupper og aldre. Menn, kvinner og barn, alle samles én gang per år i en fantastisk samling, i milliontals. Denne store oppvisningen av mangfoldighet finnes ikke i noen annen religion. Med andre ord, veiledningene i de ulike områdene av Islams lære peker nettopp mot dette ene budskapet om å forene menneskeheten i Guds Enhet.

Les mer …

Kontakt oss

Baitun-Nasr moskè

Søren Bulls vei 1
1051 Oslo

E-post:
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Imam tlf.:
954 66 383

Skolebesøk tlf.:
412 35 366

Pressekontakt:
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Twitter: @AMJ_Norge /
@Furusetmoske

Facebook: AMJ Norge /
Furuset moske - Baitun Nasr

Postadresse:
Postboks 200 Furuset, 1001 Oslo