Introduksjon til Islam

Noen særskilte trekk ved Islam

En tale holdt ved University of Canberra, Australia, av Hadhrat Mirza Tahir Ahmad, Khalifatul Masih IV. Oversatt til norsk av Truls Bølstad.

Intet monopol på sannheten

Når en er inne på de særegne trekk ved Islam, er det første og mest attraktive trekket som slår en, at Islam fornekter å ha monopol på sannheten, og at det ikke skal ha været noen andre sanne religioner. Heller ikke hevder den at araberne har vært alene om å motta Guds kjærlighet. Islam er den eneste religionen som totalt forkaster ideén om at noen tro, rase eller folk alene har monopol på sannheten. I stedet erklærer den at guddommelig ledelse er en allmenn gave som har hjulpet menneskeheten i alle tider. Qur’anen forteller oss at det verken finnes en rase eller et folk som ikke har vært velsignet med denne gaven, og at det ikke finnes et område på jorden eller en samling mennesker som ikke har mottatt profeter og sendebud fra Gud. 1 I motsetning til dette islamske verdensomspennende syn på manifestasjonen av Allahs gunst til alle folkeslag på jorden, blir vi slått av det faktum at ingen andre religiøse skrifter bekrefter eller en gang nevner muligheten for at andre folkeslag eller nasjoner skulle ha mottatt lys og ledelse fra Allah på noe som helst tidspunkt gjennom tidene. Sannheten og gyldigheten av en lokal og regional religion er faktisk understreket så sterkt, og sannheten om andre religioner ignorert så totalt, slik at en skulle tro at Gud kun verner en tro, ett folk og en rase, med total utelukkelse av alle andre innbyggere på jorden. En skulle tro at sannhetens sol bare står opp og går ned over en begrenset horisont for ett spesielt folk, med utelukkelse av resten av verden, som så å si er forlatt og dømt til evig mørke. Et eksempel på dette er Bibelen som gjentagende nevner den eneste Herren som Israels Gud: ”Velsignet være Herren, Israels Gud.” 2 Selv ikke i forbifarten bekrefter den sannhetsverdien av andre religiøse åpenbaringer som er skjenket andre land og andre mennesker. Derfor er jødenes tro om at alle de israelske profetene kun ble sendt til Israels stammer, i full overensstemmelse med Bibelens intensjon og budskap. Jesus erklærte at hans komme var ment for å lede hebreerne alene, og han sa: ”Jeg ble sendt til de tapte får av Israels hus,” 3 og han formante disiplene sine med ordene: ”Gi ikke til hundene det som er hellig, og kast ikke perlene deres for svin.” 4 På samme vis henvender den hinduistiske religionen seg bare til dem av høy kaste. Det er sagt: ”Dersom en lav kaste tilfeldigvis skulle høre en tekst fra Vedaene, skulle kongen forsegle ørene hans med smeltet voks og bly. Og skulle han sitere noe fra skriften, ville tungen bli skåret av, og skulle det lykkes ham å lese Vedaene, ville kroppen hans bli hakket i stykker.” 5 Selv om vi ser bort fra slike drastiske påbud, eller gir mindre alvorlige tolkninger av dem, står vi tilbake med det faktum at de forskjellige hellige bøker selv ikke antyder noen sannhetsverdi av andre lands og folks tro. Det grunnleggende spørsmål som reiser seg her, er dersom alle disse religiøse forestillingene egentlig var sanne, hva ville da visdommen i det å presentere gudsbegrepet i så avgrensede og restriktive former være? Qur’anen tilbyr en løsning på problemet. Den sier at før åpenbaringen av Qur’anen og Den hellige profetMuhammeds komme, har guddommelige seere virkelig blitt sendt til et hvert land og en hver del av jorden, men deres virkeområde var regionalt og deres fullmakt foreløpig. Dette fordi den menneskelige sivilisasjonen ennå ikke hadde et utviklingsstadium som gjorde den fortjent til å besitte en universell budbringer med et universelt budskap.

 

Kontakt oss

Baitun-Nasr moskè

Søren Bulls vei 1
1051 Oslo

E-post:
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Imam tlf.:
954 66 383

Skolebesøk tlf.:
412 35 366

Pressekontakt:
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Twitter: @AMJ_Norge /
@Furusetmoske

Facebook: AMJ Norge /
Furuset moske - Baitun Nasr

Postadresse:
Postboks 200 Furuset, 1001 Oslo