Introduksjon til Islam

Bønn

Bønn finnes i alle religioner, den eneste forskjellen er måten bønnen utføres på. Det som er unikt for det islamske viset, er at det inneholder trekk fra alle andre religioners måte å utføre bønn. Noen ber mens de sitter og noen mens de står. I enkelte religioner ber man til Gud på sine knær, og i andre bøyer man seg ned for Ham. Noen står med armene i kors, mens andre står med armene langs sidene. Kortfattet kan man si at det ikke finnes noen felles måte å utføre bønn, blant verdens religioner. Uansett er det fascinerende å se at Islam anviser sine troende å utføre bønn på en så omfattende måte, at den inkluderer alle stillinger som også finnes på en eller annen måte i andre religioner. Det virker å være enda et steg i retningen av å innlede en universell religion.

 

Den islamske institusjonen for å be er et høyt utviklet system som dekker ethvert menneskelig behov. Man bør allerede innledningsvis huske at formålet med å be er ikke bare å bøye seg fremfor Gud og hylle Hans storhet, som om Gud hadde skapt menneske for å mette sitt egoistiske begjær for å hylles; alle formål som er nevnt i relasjon til dyrkningsfilosofi og forventingene til hvordan en muslim skal utføre bønn, gjør det tydelig at bønn er til dyrkerens fordel og på ingen måte en favør til Gud. Den hellige Koranen gjør det klart at Gud ikke behøver menneskets lovord. Han er så Opphøyd i Sin karakter, at lovord fra Hans skapelse ikke tillegger noe i Hans storhet og majestet.

 

En gang nevnte Islams hellige Profetsa, at hvis hele menneskeheten vendte seg bort fra Gud og begikk de verst mulige syndene, så kunne de ikke forårsake noe svakhet i Hans universelle storslagenhet. Om noen skulle dyppe en nål i havet og så ta opp denne, så skulle den lille dråpen av fastsittende vann på nålen, være langt mer enn hva hele menneskehetens synder skulle kunne ta fra Guds glans gjennom å vende seg bort fra Ham.

 

Så den hellige Koranen sier at bønn er foreskrevet kun for tilbederens beste. Det er et omfattende emne, og vi kan bare illustrere noen punkter i relasjon til dette som er nevnt i den hellige Koranen og den hellige Profetenssa beretninger.

 

Ihukommelsen av Gud og refleksjon over Hans egenskaper under bønn, hjelper mennesket til å rense sin sjel og nærme seg harmonien med Guds natur. Dette er kjernen i den islamske bønn. Mennesket er skapt som en avbildning av sin Skaper og må streve for å nærme seg Ham. Dette er en påminnelse i adelskap som nødvendigvis må være tilstede. De som trener seg selv i å tenke som Gud og å oppføre seg som Ham, så langt det er mulig å gjøre i den menneskelig sfære, forbedrer sin relasjon til andre mennesker og andre livsformer.

 

I menneskelig terminlogi er det lettere å forstå om man tenker på en mors tilknytning til sine barn. For den som virkelig vil holde nærhet til sin mor, blir alt det som moren holder kjært, like kjært for ham. Å forverre Skaperens holdning til seg, er akkurat som å forverre en kunstners forhold til sin kunst. Det er umulig for noen å oppnå nærhet til Gud og samtidig avkrefte alt i Hans skapelse. Begrepet som er anvendt for bønn i den hellige Koranen, utspringer seg fra et ord av stor betydning og som er veldig annerledes fra begrepene anvendt i andre religioner. Ayn, Ba, Daal (ABD) er de tre grunnbokstavene som har den grunnleggende betydningen av slaveri. Akkurat som en slave, som har tapt alt til sin herre og følger ham i alle henseender, så skal en tilbeder i Islam følge Gud. Infinitiven som er anvendt for bønn har bibetydningen ”å følge i noens fotspor”. Dette er den ultimate imitasjon av Guds egenskaper. Koranen sier også:

"For bønnen holder visselig (mennesket) borte fra skjendige tanker og alt det onde." (Sura Al-Ankabut 29: vers 46)

 

Dette verset inneholder bibetydninger til det positive og negative som er meget vesentlige for å utforme en ideell menneskelig oppførsel. I hentydning til det negative hjelper bønn den som ber om frigjørelse for alle sine synder. Til det positive, utformer bønn mennesket, renser ens karakter og finpusser ens kvaliteter til slik en opphøyethet at man blir verdig en tilnærming til Gud.

 

Bønn spiller også en viktig rolle når det gjelder utviklingen av sjelen. Det er kun i Islam at sjelens relasjon til den fysiske kroppen ligner et barn i sin mors livmor. Å føde et friskt barn krever at mange prosesser finner sted og blir sluttført til riktig tid fra mor til embryoet, ved senere stadier til fosteret. Om morens påvirking på embryoet er usunt fødes barnet ofte med en svakhet. Og om det er sunt blir barnet født tilnærmet perfekt. Av alle innflytelser som jobber med å skape og modifisere den menneskelige sjelen, er bønn den viktigste enkeltstående faktoren.

Kontakt oss

Baitun-Nasr moskè

Søren Bulls vei 1
1051 Oslo

E-post:
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Imam tlf.:
954 66 383

Skolebesøk tlf.:
412 35 366

Pressekontakt:
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Twitter: @AMJ_Norge /
@Furusetmoske

Facebook: AMJ Norge /
Furuset moske - Baitun Nasr

Postadresse:
Postboks 200 Furuset, 1001 Oslo