Introduksjon til Islam

Hajj – Pilgrimsreisen

Enda et eksempel som viser mangfoldet av islamske foreskrifter om utøvelse av religionen er hajj - pilegrimsreisen. Igjen finner man pilegrimsferd-fenomenet i alle verdens religioner, men målet for pilegrimsreisene varierer mellom sted og land. Man finner ikke én felles plass som alle troende av en religion må besøke, minst én gang i livet dersom politiske og økonomiske forhold tillater det. Riktig nok finner man eksakt en slik plass i Islam, nemlig Mekka, som huser Kaba. Denne ble gjenoppbygd av profeten Abrahamas for 4 000 år siden, og muslimer fra hele verden forventes å samles og spandere omtrent ti dager kun for å ihukomme Gud. Pilegrimene kommer fra alle land, alle nasjoner, folkegrupper og aldre. Menn, kvinner og barn, alle samles én gang per år i en fantastisk samling, i milliontals. Denne store oppvisningen av mangfoldighet finnes ikke i noen annen religion. Med andre ord, veiledningene i de ulike områdene av Islams lære peker nettopp mot dette ene budskapet om å forene menneskeheten i Guds Enhet.

 

Pilegrimsreisen som institusjon kan spores til Abrahamsas tid, men det finnes veldig klare bevis i Koranen som beskriver det som et urgammelt system, med begynnelse i forhistoriske tider, da det første gudshus ble bygd i Mekka. I eldre tider ble Mekka uttalt som Baka, så den hellige Koranen henviser til at det første tilbedelseshuset ble bygd i Baka og ikke i Mekka. Det kalles også Bait-ul-Ateeq, eller ”Det eldste huset”. Abrahamas gjenoppreiste dette eldste huset fra ruinene, slik han ble meddelt under guddommelig veiledning. Han fikk i oppdrag av Gud å gjenoppbygge Bait-ul-Ateeq med hjelp fra sin sønn Ismael. Gjenoppreisningen skulle finne sted på samme plass der han hadde forlatt sin hustru Hagar og sitt barn Ismael, etter guddommelig veiledning. Byggingen av Guds Hus påbegynte ikke før Ismael oppnådde en viss alder, der han kunne være til hjelp. Slik jobbet de sammen for å gjenoppbygge huset og å gjeninnsette pilegrimsinstitusjonen.

 

Mange ritualer utført under pilegrimsferden er rotfestet fra de tidlige dager fra gjenoppreisningen av Guds Hus, og enkelte går enda lengre tilbake i tiden. Eksempelvis kan man ta for seg spranget mellom Safa og Marwah, to små bakker nær Guds Hus. Spranget utføres til minne om Hagars søken etter noe tegn på menneskelig nærvær, slik at hun og hennes barn kunne få hjelp da de var i nød. Barnet beskrives å ha blitt ekstremt rastløst på grunn av tørste, og begynte derfor å slå føttene sine med hælen i bakken i ren desperasjon. Det berettes at det spratt fram en vannkilde fra bakken, en kilde som eksisterer den dag i dag. Og vannet fra den brønnen som senere ble bygd rundt dette stedet anses å være en velsignet vannkilde. De fleste pilegrimer som utfører hajj forsøker derfor å ta med seg noe vann fra denne kilden, slik at deres slektninger og venner kan også nyte av denne velsignelsen.

 

Det finnes andre ritualer og tradisjoner som her forklares kortfattet. Under pilegrimsferden bærer pilegrimene ikke noe sydd klesplagg. I stedet har de på seg to løse laken. Dette er ytterligere en antyding på de mest forhistoriske tradisjoner. Det indikerer at institusjonen for pilegrimsreisen begynte før mennesket hadde lært seg å lage klær med søm. De hadde bare begynt å dekke seg til. Man kan også si at det virker som om det er til minne av disse forhistoriske mennesker, som brukte å vandre rundt det første huset bygd for Guds tilbedelse. I denne enkle forkledningen forventes pilegrimene å gjøre det samme. Rakningen av hodet er et viktig kjennetegn som finnes universelt. Dette kjennetegnet er å betrakte som en form for hengivelse blant munker, prester, eremitter og vishnus. Dette bidrar ytterligere til mangfoldigheten av disse karakterer. Kvinner er befridd fra å rake sine hoder, men de behøver symbolsk å klippe sitt hår som et tegn. Det begjæres av pilegrimene å utføre samme ritualer på de samme stedene som Abrahamas er kjent for å ha ihukommet Gud.

Kontakt oss

Baitun-Nasr moskè

Søren Bulls vei 1
1051 Oslo

E-post:
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Imam tlf.:
954 66 383

Skolebesøk tlf.:
412 35 366

Pressekontakt:
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Twitter: @AMJ_Norge /
@Furusetmoske

Facebook: AMJ Norge /
Furuset moske - Baitun Nasr

Postadresse:
Postboks 200 Furuset, 1001 Oslo