Introduksjon til Islam

Den religionen som representer den religiøse evolusjonens høydepunkt.

Islam er navnet som Allah Selv har gitt denne religion (5:4), er et arabisk ord som ordrett betyr adlydelse og fred. ISLAM kommer fra den arabiske ordstammen: ”SALEMA” som betyr: fred, renhet, underkastelse og adlydelse. Islam betyr derfor veien til de som adlyder Allah og som oppnår fred med Ham og Hans skapninger. Islams tilhengere kalles muslimer.

Islam er ingen ny religion. Kjernen i Islam er det samme budskap og den samme rettledning Allah har åpenbart til alle profeter før Muhammad (Allahs fred og velsignelser være med ham). Allah sier i Quranen:

”Si, vi tror på Allah og det Han har åpenbart oss; og det Han har åpenbart Abraham, Ismael, Isak, Jakob og stammene, og på det som ble skjenket Moses, Jesus og (alle andre) profeter fra deres Herre. Vi gjør ingen forskjell på dem, og vi underkaster oss Ham. ” (3:85)

Troen på Guds enhet

Dette er tilsynelatende et ganske enkelt og elementært konsept. Det burde ikke være vanskelig for noen å forstå Guds Enhet, og der synes saken til å ligge i ro. Men det er faktisk mye mer av dette enn det synes. Når man studerer konseptet om Guds Enhet i detalj, virker det som om hele den religiøse veren dreier seg om dette grunnleggende poenget.

Les mer …

Troen på Englene

Englenes eksistens er en universelt akseptert doktrine i ulike religioner og land. Iblant diskuteres de under andre betegnelser, men forskjellen består bare av terminologi. Likedan er englenes natur forstått på ulike måter av forskjellige religioners tilhengere.

Les mer …

Troen på Bøkene

La oss nå rette oppmerksomheten mot den tredje trosartikkelen, som er troen på Bøkene. Muslimer pålegges ikke bare å tro på den guddommelige skriften som ble åpenbart til Islams hellige grunnlegger, altså Koranen, men det er nødvendig for enhver muslim å tro på alle slike guddommelige åpenbaringer som ble gitt til andre profeter, uansett hvilken tid og hvilket sted de måtte høre til. Det er en avgjørende del av en muslims tro at hvis noen bekjenner sin tro bare med hensyn til Koranens guddommelige utspring, og nekter å erkjenne det guddommelige utspringet av andre Bøker, som det Gamle Testamentet og det Nye Testamentet, vil hans bekjennelse av Islam bli ugyldig.

Les mer …

Troen på Profetene

Den fjerde grunnleggende trosartikkelen i Islam er troen på alle profeter. Denne artikkelen er faktisk en logisk konklusjon av den tredje. Den samme filosofien som understreker troen på alle Bøker, nødvendiggjør også troen på alle profeter. Den hellige Koranen omtaler mange profeter, der flertallet tilhørte rekken som kom fra Midtøsten, fra Adamas og frem til Muhammadssa tid. Men det finnes visse unntak fra denne regelen. Det er to ting som er nevnt spesifikt i den hellige Koranen i forbindelse med dette emnet:

Les mer …

Kontakt oss

Baitun-Nasr moskè

Søren Bulls vei 1
1051 Oslo

E-post:
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Imam tlf.:
954 66 383

Skolebesøk tlf.:
412 35 366

Pressekontakt:
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Twitter: @AMJ_Norge /
@Furusetmoske

Facebook: AMJ Norge /
Furuset moske - Baitun Nasr

Postadresse:
Postboks 200 Furuset, 1001 Oslo