Utvalgte emner

Islam beskyldes for å være en voldlig religion når såkalte muslimske fundamentalister fryder seg over drap på uskyldige. De hevder at Quranen legitimerer deres barbariske metoder og at hele verdens skal konverteres til Islam med sverd.  Deres teorier og tolkninger bryter med islams sanne lære. Islam presenterer seg som en universell religion. Hvordan kan en religion hevde at den er universell og med omfattende ambisjoner om å forene hele menneskeheten under ett og samme flagg, og samtidig  godta tanken om å bruke makt for å spre dette budskapet.

Sverd kan vinne land, men ikke hjerter. Tvang kan bøye hoder, men ikke sinn.

Quranen sier:

Det er ingen tvang i religionen for sannheten er visselig lett å skjelne fra løgnen (sura 2:257)

Islam Ahmadiyya-bevegelse fastslår at Islam ikke er en krigersk religion. Den forkynner ikke tvangsbruk. Mennesker må selv avgjøre hvor sannheten er å finne. Islam Ahmadiyyabevegelsen fremmer islam, som fredens religion, og mener at fundamentalistene blant muslimene i dag er på feil spor.

Den Hellige Profeten

"Muhammad er ikke far til noen av deres menn, men han er Allahs sendebud og profetenes segl, og Allah har viten om alle ting." (33:41)

Les mer …

Ramadan - Fastemåneden

I Koranen leser vi: ”Det er foreskrevet dere å faste, liksom det var foreskrevet dem før dere, for at dere skal bli rettferdige.” (2:184)

Fasten er blitt foreskrevet muslimer i måneden Ramadan. Dette er måneden da åpenbaringen av Koranen begynte.

Les mer …

Noen særskilte trekk ved Islam

En tale holdt ved University of Canberra, Australia, av Hadhrat Mirza Tahir Ahmad, Khalifatul Masih IV. Oversatt til norsk av Truls Bølstad.

Les mer …

Islam - Fredens religion

“...Den som dreper et menneske, hvis det ikke er for (mord på) et menneske eller opprør i landet, skal det (for ham) være som om han har drept hele menneskeheten. Den som lar det i live, skal det (for ham) være som om han har holdt hele menneskeheten i live.” (Al-Qur’ân, Sura 5, vers 33).

Les mer …

Jihad – det sanne Islamske konseptet

Oppfatningen av jihad i Islam har vært gjenstand for stor strid i de senere år. Grunnleggeren av Ahmadiyya-bevegelsen i Islam, Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad av Qadian, gjorde det helt klart for over ett hundre år siden at i følge Den hellige Koranens, og Den hellige profeten Muhammads (Allahs fred og velsignelser vær med ham) lære, er det ikke tillatt med bruk av makt i trosspørsmål. I denne teksten siteres noen få utdrag fra hans skrifter.

Les mer …

Kvinnens stilling i Islam

”Dere mennesker, Vi har visselig skapt dere (alle) av mann og kvinne og gjort dere til folk og stammer, for at dere må kjenne hverandre. Sannelig, den rettferdigste blant dere har størst ære hos Allah, for Allah er allvitende og kjenner alle ting.” (49:14)

Les mer …

Islam & Toleranse

Essensen av islam kan oppsummeres i to punkter, Guds absolutte Enhet, og menneskehetens enhet. I forlengelsen av dette er det påbudt for alle muslimer at de tror på alle Guds profeter, hvor enn i verden de enn kom og uansett når i historien deres advent fant sted. En konsekvens av dette igjen er at alle muslimer tror på alle guddommelige bøker, ikke bare Koranen, men også mosebøkene, Jesaja, Jonah, evangeliet, og alle de andre åpenbaringene som de forskjellige profetene har fått.

Les mer …

Muhammad i bibelen

Da Moses på Herrens befaling stod opp på berget Horeb, talte han til israelittene med følgende ord: ”En profet av din midte, av dine brødre, likesom meg, skal Herren din Gud oppreise for deg. På ham skal dere høre –” (5. Mos 18:15).

Les mer …

Flere artikler …

Kontakt oss

Baitun-Nasr moskè

Søren Bulls vei 1
1051 Oslo

E-post:
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Imam tlf.:
954 66 383

Skolebesøk tlf.:
412 35 366

Pressekontakt:
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Twitter: @AMJ_Norge /
@Furusetmoske

Facebook: AMJ Norge /
Furuset moske - Baitun Nasr

Postadresse:
Postboks 200 Furuset, 1001 Oslo