Jihad – det sanne Islamske konseptet

Oppfatningen av jihad i Islam har vært gjenstand for stor strid i de senere år. Grunnleggeren av Ahmadiyya-bevegelsen i Islam, Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad av Qadian, gjorde det helt klart for over ett hundre år siden at i følge Den hellige Koranens, og Den hellige profeten Muhammads (Allahs fred og velsignelser vær med ham) lære, er det ikke tillatt med bruk av makt i trosspørsmål. I denne teksten siteres noen få utdrag fra hans skrifter.

Islam er spredt gjennom sine iboende egenskaper

Ingen sann muslim har noen gang trodd at Islam burde spres med sverdet. Islam er alltid blitt spredd gjennom sine indre kvaliteter. De som kaller seg muslimer og ønsker å spre Islam ved bruk av sverdet, er ikke klar over Islams indre kvaliteter; og deres oppførsel ligner den til ville rovdyr. (Tiryaq-ul-Qulub, Ruhani Khazain, vol. 15, s.167, 1902).

Den hellige Koranen forbyr klart maktbruk for å spre troen, men bedyrer i stedet at dens spredning skjer gjennom dens iboende egenskaper og ved muslimenes gode forbilde. La dere ikke forlede av tanken om at muslimene i begynnelsen ble beordret til å ta opp sverdet. Det sverdet ble ikke brukt for å spre troen, men i selvforsvar mot Islams fiender, og for å opprette fred og sikkerhet. Meningen bak sverdet var aldri å ty til det som et middel for tvang i trosspørsmål. (Sitarah Qaisariyyah, Ruhani Khazain, vol. 15, s. 120-121, 1899)

 

Den utlovede Messias vil ikke kjempe mot ikke -troende med sverdet

Den svært vanlige doktrinen som også ytres av noen lærde om at Den utlovede Messias vil stige ned fra himmelen og kjempe mot de vantro, og ikke være villig til å motta løsepenger, men kun tilby dem valget mellom døden og Islam, er fullstendig feil. Denne ideen er fylt til randen med alle mulige feil; er helt og holdent i motsetning til Den hellige Koranen, og er oppspinn fra bedragere. (Nur-ul-Haqq, Ruhani Khazain, vol. 8, s. 67, 1894)

 

Konseptet om jihad

Jeg har allerede skrevet bøker på urdu, persisk og arabisk, hvor jeg har bevist at den populære oppfatningen av jihad i allmenn bruk blant muslimer; om en blodtørstig Imam og dyrkelse av ondskap mot andre, ikke er noe mer enn falske forestillinger som har forankret seg på grunn av kortsynte geistlige. Islam - i motsetning til dette - tillater ikke bruk av sverdet i religiøs forstand unntatt ved selvforsvarskrig; krig som er ført for å stoppe en tyrann, eller som er ført for å opprettholde friheten. Nødvendigheten av en selvforsvarskrig oppstår kun når motstanderens angrep truer ens liv. Utenom disse tre formene for jihad tillatt i shariah, den Islamske lov, er ingen annen form for krig i religionens navn tillatt i Islam. For å forklare konseptet om jihad, har jeg med store kostnader distribuert bøker i dette landet og i tillegg i Arabia, Syria, Khurasan osv. (Masih Hindustan Mein, Ruhani Khazain, vol. 15 s. 4-5, 1908).

 

Islam tillater ikke å gjøre opprør ved å trekke våpen

Man bør alltid ha i minne at Islam kun tillater å trekke sverdet mot mennesker som selv trekker det først; og at den kun tillater å slå ned på dem som selv massakrerer. Islam foreskriver ikke at muslimske undersåtter i et ikke-muslimsk rike, som behandles med rettferdighet og rimelighet skal trekke våpen mot det som opprørere. Ifølge den hellige Koranen er dette handlingsmåten til syndere og ikke til de rettferdige. (Anjam-e-Atham, Ruhani Khazain, vol. 11, s. 37, 1897).

 

Den utlovede Messias kom for å gjøre slutt på krig

Doktrinen om jihad, slik den nå blir forstått og fremmet av muslimske lærde, maulvier, er fullstendig feil. Den kan ikke lede til annet enn at normale mennesker, gjøres om til ville dyr gjennom deres prekener, og at alle gode kvaliteter ved mennesket frarøves dem — slik det også har skjedd. Jeg vet med sikkerhet at byrdene av synd hos de som myrder på grunn av uvitenhet og som følge av denne forkynnelsen, og som ikke er klar over årsakene til at det måtte kjempes på Islams tidligste stadium; hviler på skuldrene til disse lærde som i hemmelighet fortsetter å utbre disse farlige doktrinene, som så resulterer i slike sørgelige tap av liv...

Det står skrevet at når Den utlovede Messias framstår, vil jihad ved sverdet og all krigføring for religionen avsluttes. Han vil selv ikke ta opp sverdet eller noe annet verdslig våpen. Hans eneste middel vil være hans ydmyke bønn, og hans eneste våpen vil være styrken i hans tro. Han vil legge grunnlaget for fred og vil samle løven og lammet. Hans tid vil være tiden for fred, godhet og menneskelig sympati. Hvorfor reflekterer ikke disse menneskene over at Den hellige Profeten (sa), for 1300 år siden uttalte følgende om Den utlovede Messias: Han vil gjøre slutt på krig. (Government Angrez Aur Jihad, Ruhani Khazain, vol. 17, s. 7, 1900).

Velkommen til åpen dag

hver 3. tirsdag i måneden
kl. 18 20

adr. Søren Bulls vei 1, Oslo
tlf. 954 66 383

RadioIslam

FM 107.7

Fleste dager: kl.18-20
Torsdager: kl.18-19

Mer informasjon på:

facebook bw youtube bw  

Kontakt oss

Baitun-Nasr moskè

Søren Bulls vei 1
1051 Oslo

E-post:
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Imam tlf.:
954 66 383

Skolebesøk tlf.:
412 35 366

Pressekontakt:
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Twitter: @AMJ_Norge /
@Furusetmoske

Facebook: AMJ Norge /
Furuset moske - Baitun Nasr

Postadresse:
Postboks 200 Furuset, 1001 Oslo