Ramadan - Fastemåneden

I Koranen leser vi: ”Det er foreskrevet dere å faste, liksom det var foreskrevet dem før dere, for at dere skal bli rettferdige.” (2:184)

Fasten er blitt foreskrevet muslimer i måneden Ramadan. Dette er måneden da åpenbaringen av Koranen begynte.

En person som faster er - mellom soloppgang og solnedgang i hele måneden - forpliktet til å avstå fra mat og drikke, røyking og andre narkotiske stoffer og seksuelt samleie.

I tillegg til de fysiske avståelser er den som faster også forpliktet til å avstå fra moralske onder som løgn, baksnakking, arroganse og urettferdighet.

 

Hvem er fasten obligatorisk for?

Fasten er obligatorisk for enhver voksen person, men med visse unntak. En person som er syk, på reise, gravid eller ammende, eller som på bakgrunn av alder eller andre årsaker (f.eks. skoleeksamen) finner det vanskelig å overholde fasten, er fritatt.

Dersom årsaken til fritaket er midlertidig skal de antall fastedager man har gått glipp av, tas igjen i løpet av de resterende elleve måneder. Skulle grunnen til fritaket være langvarig eller permanent, er unntaket absolutt; men vedkommende er oppfordret til å samle i stand mat (eller penger til mat) til en fattig person gjennom hele måneden.

 

Hvorfor faster muslimer?

Fasten er på ingen måte å anse som en boteøvelse. Fasten er en fysisk, moralsk og spirituell disiplin. Formålet med fasten er for det første å oppnå rettferdighet. Fasten stiller alle individer likt, enten de er rike eller fattige. Gjennom opplevelsen av sult og tørste kan mennesket identifisere seg med de som opplever dette til daglig, og på denne måten utvikle sympati, medmenneskelighet og motivasjon for å kunne hjelpe de i nød.

Det sanne formål med Ramadan, slik som for alle andre former for tilbedelse i islam, er å føre mennesket nærmere Gud. Selv om daglige gjøremål blir utført som vanlig, intensiveres vektlegging av moralske og spirituelle verdier. Og alt dette underordnes det primære formålet. Hørselen, synet, tungen og sinnet holdes alle under ens strengere kontroll. En unngår ikke bare unødvendig tale, men også for mye tale, for på denne måten å kunne konsentrere seg om ihukommelse av Allah og Hans attributter.

Når en disiplin som denne – slik Ramadan er – blir gjennomført en hel måned i løpet av et år, forsikrer dette at den fastende etter hver eneste Ramadan måned, og i løpet av de resterende elleve månedene, i sterkere og sterkere grad holder fast ved moralske og spirituelle verdier.

 

Hvorfor inntreffer Ramadan og Eid forskjellig hvert år?

Ettersom Ramadanmåneden defineres etter månekalenderen kommer Ramadan elleve dager tidligere for hvert år. Dette betyr at måneden over en lengre periode inntreffer i alle årets årstider. Eid, som er en høytidlig markering på avslutningen av Ramadan forflytter seg også deretter.

At Ramadan følger månens bevegelser forklarer også hvorfor forskjellige muslimer begynner og avslutter Ramadan til ulike dager. Noen muslimer velger å følge observasjoner av nymånen i sitt hjemland, andre velger å følge observasjoner gjort i Saudi-Arabia, mens enda en gruppe følger observasjoner gjort i området de selv bor i. På denne måten kan dagen man begynner å faste variere 1-2 dager muslimer i mellom, og derfor markeres også Eid på ulike dager.

Velkommen til åpen dag

hver 3. tirsdag i måneden
kl. 18 20

adr. Søren Bulls vei 1, Oslo
tlf. 954 66 383

RadioIslam

FM 107.7

Fleste dager: kl.18-20
Torsdager: kl.18-19

Mer informasjon på:

facebook bw youtube bw  

Kontakt oss

Baitun-Nasr moskè

Søren Bulls vei 1
1051 Oslo

E-post:
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Imam tlf.:
954 66 383

Skolebesøk tlf.:
412 35 366

Pressekontakt:
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Twitter: @AMJ_Norge /
@Furusetmoske

Facebook: AMJ Norge /
Furuset moske - Baitun Nasr

Postadresse:
Postboks 200 Furuset, 1001 Oslo