Ta kontakt med oss på +47 412 35 366

AMJ Norge deltar på Forum om muslimfiendtlighet

By on in Nyheter
0

8. august 2022 arrangerte Støre-regjeringen sitt første møte i Forum om muslimfiendtlighet i tråd med Handlingsplan mot rasisme og diskriminering på grunn av etnisitet og religion (2020-2023).

Dette forumet ble etablert i 2021 etter at regjeringen i høsten 2019 kunngjorde sitt ønske om å lage en nasjonal handlingsplan mot diskriminering av og hat mot muslimer. Arbeidet med regjeringens Handlingsplan mot rasisme og diskriminering på grunn av etnisitet og religion (2020-2023) ble ferdigstilt høsten 2020. Planen inneholder tiltak for forebygging av rasisme og å hindre diskriminering mot muslimer. Et av tiltakene var etablering av et forum om muslimfiendtlighet hvor representanter for regjeringen og den muslimske befolkningen jevnlig kunne møtes for dialog om forhold som har relevans for muslimers situasjon i Norge, særlig når det gjelder diskriminering, rasisme og ekstremisme.

Støre-regjeringen gjennomførte sitt første møte i dette forumet den 8. august 2022. Møte ble ledet av statsminister Jonas Gahr Støre, barne- og familieminister Kjersti Toppe, kulturminister Anette Trettebergstuen og justisminister Emilie Enger Mehl. Blant de muslimske organisasjonene som deltok var Ahmadiyya Muslimsk Trossamfunn Norge, representert ved hovedimam Shahid Mahmood Kahloon.

Forumet tok opp temaer som forebygging av hat og rasisme og sikkerhetstiltak i trossamfunn. Imamen takket regjeringen for å ha satt arbeidet mot muslimhat og diskriminering på dagsorden. Han poengterte tryggheten ahmadimuslimer føler i Norge og den gode kontakten med Politiet. Han forsikret at trossamfunnet vil fortsette å bistå og samarbeide om gode tiltak som ivaretar sikkerhet og avradikaliserer samfunnet.

Foto: Justis- og beredskapsdepartementet

Om forfatteren

View all posts by