Ta kontakt med oss på +47 412 35 366

Nyttårsdugnad

By on in Begivenheter
0

I mer enn femten år har ahmadiyyamuslimer i Norge feiret ny året på en annerledes måte, nemlig ved å rydde og gjøre det pent den første nyttårsdagen.

Det begynte med en instruks fra den femte kalifen om å undersøke hvordan trossamfunnet kunne gi et positivt bidrag og bidra til harmoni og fred i lokalsamfunnet. I Norge, som i mange andre land, ble det bestemt at medlemmer av trossamfunnet skulle ha en dugnad på nyåret som kan motivere oss og andre til å gjøre godt for lokalsamfunn. Den første nyttårsdugnaden ble utført i 2004.

Hvorfor gjør vi det?
Jo, fordi vi anser oss selv som muslimer for fred, det vil muslimer som arbeider for å fremme fred og harmoni i samfunnet. Gjennom denne gesten ønsker vi å vise at vi bryr oss om Norge og gode norske verdier, slik som frivillighet. På denne måten tar vi del i den positive samfunnsoppbyggingen, samtidig som vi gir våre unge opplæring i viktigheten av å være gode borgere.

Hvordan organiseres det?
Det er først og fremst unge menn og gutter som deltar på denne dugnaden, da det er en del av deres opplæring. Dette fordi vi er av den oppfatning at

«Nasjoner ikke kan reformeres med mindre deres unge er reformert»

Derfor ønsker vi å utvikle dem som tolerante, fredsommelige og samfunnsengasjerte borgere.

Hvordan feirer vi nyttår?
Tradisjonen tro bruker vi siste dagen i det forrige året til å reflektere over om vi har blitt bedre mennesker i løpet av året som er gått, og setter oss nye mål for gjøre enda flere gode handlinger. Slik at vi sammen kan skape et varmt samfunn der vi alle arbeider under mottoet

«Kjærlighet til alle, ikke hat mot noen»

Vi samles om morgen på Nordens største moské på Furuset hvor vi forretter morgenbønnen, Fajr. Før bønnen minnes alle tilbedere på å be for Norge og dette landets fremgang, samt søke hjelp hos Gud til å selv kunne bidra positivt til denne fremgangen. Etter Fajr-bønn er det klart for frokost før vi drar ut til forskjellige steder der vi skal ha opprydding. Noen medlemmer møter direkte opp i nærområdet sitt der opprydding skal foregå, slik som på Tresse i Kristiansand, Frognerparken i Oslo, Slottsfjellet i Tønsberg, osv.

Takk til …
Vi ønsker å berømme offentlige instanser og lokale myndigheter på alle de stedene der vi har hatt nyttårsdugnaden og benytter anledningen til å takke for samarbeidet. Det er gjennom handling vi ønsker å vise at vi er «Muslimer for Fred».

Vil du være med?
Vi ønsker alle som vil være med på dugnaden velkommen. For å få mer informasjon om gjennomføring og tidspunkt, ta kontakt med oss per telefon eller via kontaktskjemaet. Som takk for innsatsen tilbys kokte egg og varm kakao til alle oppmøtte.