Ta kontakt med oss på +47 412 35 366

Religionenes dag

By on in Nyheter
0

Velkommen til Religionenes dag 2023 – arrangementet hvor religionens løsninger på aktuelle problemstillinger blir belyst.

Hvert år arrangerer Ahmadiyya Muslimsk Trossamfunn «Religionenes dag» hvor representanter for forskjellige religioner og livssyn samles og diskuterer et gitt tema. Dette arrangementet har lange tradisjoner innenfor Ahmadiyya, og her i Norge har trossamfunnet avholdt dette arrangement siden tidlig på 1980-tallet. En lang rekke med forskjellige temaer har blitt diskutert opp gjennom årene. En fyldig liste over disse temaene er tilgjengelig på den norske wikipedia.

Arrangementet begynner med en innledning hvor panelet bestående av representanter for forskjellige religioner og livssyn blir presentert. Deretter vil representantene først holde et innlegg på 10 – 12 minutter, som etterfølges av en pause med servering. Så vil det være anledning for å stille spørsmål fra salen til panelet.

Det presiseres at hensikten med arrangementet er ikke polemikk eller kritikk av andre, men i stedet å øke forståelse og respekt på tvers av religioner og livssyn. Etter arrangementet pleier det å være guidet omvisning av moskeen for de som ønsker det.

Religionens dag 2023 vil fokusere på temaet

Hvordan oppnå befrielse fra synd

og vil avholdes tirsdag, den 10. oktober 2023, fra kl. 18 – 20 på Baitun Nasr moskeen, også kjent som Furuset moské.

Det er gratis adgang til arrangementet, ingen påmelding og lett servering. Vi ønsker deg hjertelig velkommen!