Ta kontakt med oss på +47 412 35 366

Det åndelige kalifatet

By on in Ahmadiyya
0

Grunnleggeren av Ahmadiyya, Hadrat Mirza Ghulam Ahmad(as), minnet muslimer om Guds løfte om å ivareta islam gjennom kalifatet. Kalifatet i islam fortsetter i dag i form av Ahmadiyya-kalifatet – et åndelig kalifat – og kalifen i dag er Mirza Masroor Ahmad.

Ahmadiyya muslimsk trossamfunn mener at bare islamsk kalifat, gjennom fredelige midler, kan forene menneskeheten.

Etter Ahmads død ble kalifatet igjen etablert i islam. 27. mai 1908, ble Nooruddin valgt som Ahmads etterfølger. For å markere at et nytt kalifat er opprettet, bærer etterfølgerne etter Ahmad tittelen Khalifatul Masih (kalifen til Den utlovede Messias). Dette kalifatet er ikke et politisk kalifat, men er utelukkende åndelig.

For ahmadiyyamuslimer er tilknytningen til kalifen viktig, og vi ser en klar sammenheng mellom dette og bevegelsens store framgang. På grunn av dette kalifatet har ahmadiyyamuslimer sluppet mange av de utfordringer som den øvrige muslimske verden må konfrontere. Under ledelse av kalifatet har Ahmadiyya Muslimsk Trossamfunn bygd over 16 000 moskeer, 600 skoler og 30 sykehus. Det har oversatt Den hellige Koranen til mer enn 70 språk, og forkynner islams sanne lære om fred og toleranse gjennom digitale- og trykte medier døgnet rundt.

Den femte kalif

Den nåværende kalif heter Mirza Masroor Ahmad og er den femte i rekken.  Han ble født den 15. september 1950 i Rabwah, Pakistan og er oldebarn av grunnleggeren, Mirza Ghulam Ahmad(as). Han er utdannet jordbruksøkonom og har blant annet arbeidet i veldedige prosjekter i Ghana gjennom en årrekke. Han har også drevet Ahmadiyya Secondary School i Salaga og var i tillegg administrativ leder for Ahmadiyya muslimsk trossamfunn i Pakistan i flere år.

Mirza Masroor Ahmad ble valgt som kalif i 2003 etter bortgang av den 4. kalifen. Han er for tiden bosatt i Storbritannia, og fungerer som trossamfunnets åndelige og administrative overhode herfra på grunn av forfølgelsen av ahmadiyyamuslimer i Pakistan.

Mirza Masroor Ahmad er opptatt av å legge frem det sanne bildet av islam, fredens religion. For det formålet har han holdt utallige taler om dette emnet på sine mange reiser til store deler av verden. Han er også svært engasjert i menneskehetens utfordringer og benytter enhver anledning til å gi råd og veiledning til statsoverhoder og parlamenter.

Hans hellighet besøkte Norge i 2005 og hadde da blant annet møte med Oslos daværende ordfører Per Ditlef-Simonsen. Det ble holdt mottagelse for Mirza Masroor Ahmad på Grand Hotel i Oslo.

  • Hovedtalen på Capitol Hill (2012): Video | Tekst
  • Hovedtalen i EU Parlamentet (2012) : Video
  • Hovedtalen i Det britiske parlamentet (2013): Video
  • Hovedtalen i New Zealands parlament (2013): VideoTekst
  • Hovedtalen i Nederlands nasjonale parlament (2015): Tekst
  • Hovedtalen i Canadas nasjonale parlament (2016): Video | Tekst
  • Hovedtalen i UNESCO (2019): Video | Tekst

Hans hellighet besøkte Norge sist i 2011 da han blant annet innviet Nordens største moské, Baitun Nasr, på Furuset i Oslo, også kjent som Furuset moskéLes mer om han på denne siden

Dokumentar: Livet til Hans Hellighet, Mirza Masroor Ahmad, Khalifatul Masih V