Ta kontakt med oss på +47 412 35 366

De fem søylene

By on in Islam
0

De viktigste tilbedelseshandlingene som kreves for å utøve troen representeres i islam som de fem søylene. Overholdelse og utøvelse av disse handlingene er obligatorisk for alle muslimer. De er:

Troserklæring (Kalimah)

Dette er den første og mest essensielle pilaren i islam, og all annen tro flyter fra denne. En troende erklærer at han/hun aksepterer islam ved å resitere:

«Jeg bevitner at ingen er verdig tilbedelse unntagen Allah, og jeg bevitner at Muhammad(sa) er Hans tjener og Hans sendebud».

Bønn

Bønn er det grunnleggende og viktigste middelet ved hvilket mennesket kommuniserer med Allah og nærmer seg Ham.

Det islamske bønnebegrepet innebærer at den bedende tømmer sin sjel framfor Den guddommelige majestet. Det er ikke behov for, og ei heller tillater islam en mellommann mellom Gud og mennesket. Den viktigste bønneformen i islam er Salat, den rituelle daglige bønnen. Salat har blitt foreskrevet fem ganger om dagen, og disse bønnene bør holdes på angitte tidspunkt og helst i forsamling. Salat, når den blir utført på riktig måte, blir et verktøy for stressavlastning, selvanalyse og styrke i åndelighet på livets reise.

Åpning av fasten i Ramadan

Faste

Den tredje måten å tilbe og utøve troen på i islam er å faste i løpet av den islamske måneden Ramadan. Fasten skal gjennomføres av alle voksne og friske muslimer som er i stand til det. Ved å faste kan en muslim rense seg åndelig og fysisk, oppløfte sjelen og oppnå nærhet til Allah. Å faste innebærer å avstå fra mat, drikke, røyking og kjønnslig samkvem fra daggry til solnedgang. Å ofre sine fysiske behov øker i tillegg en muslims bevissthet om de fattiges og trengendes situasjon og lidelse. Ramadan-måneden er især utpekt av Gud for denne åndelige øvelsen. Det var denne måneden hvor den hellige Koranen først ble åpenbart for profeten Muhammad(sa). Den hellige Koranen gir eldre, kronisk syke og barn fritak fra å faste, istedet kan de gjøre opp for sin faste ved å mate de fattige og trengende. Midlertidig fritak er gitt til de reisende, syke, gravide, ammende og menstruerende kvinner. Da forventes det at de faster på et senere tidspunkt.

Skatt på ubenyttet rikdom (Zakat)

Zakat er den fjerde søylen i islam, som mer passende kan kalles renselse av rikdom. Det er en slags skatt som krever at en muslim må gi fra seg et visst beløp av sine eiendeler for omsorg av de fattige og de som ikke har inntjeningsevne. Beløpet varierer avhengig av typen eiendom. Skatten kan pålegges land, husdyr og likvide eiendeler slik som gull, sølv, aksjer og obligasjoner, osv.

Pilegrimsreise (Hajj)

Hajj, den femte pilaren av islam

Hajj, den femte søylen i islam, er pilegrimsreisen til Mekka som en muslim, som fysisk er i stand til det og har midler, er pålagt å utføre minst en gang i løpet av sin levetid. Hajj består av en omfattende serie av religiøse ritualer som strekker seg over flere dager. Disse skal utføres ved den hellige Ka’ba og andre spesielle hellige steder i Mekka (Arabia). Det sentrale trekket ved denne pilegrimsreisen er Ka’ba, som muslimer anser for å være det første huset som ble bygget for tilbedelse av den ene Gud. Hajj, i seg selv, er slik sett en slående påminnelse om Allahs enhet og understreker menneskers brorskap og likhet, så vel som viktigheten av menneskets vilje til å ofre seg selv for sin Skaper. Et annet aspekt ved denne pilegrimsreisen er at man følger i fotsporene til profeten Abraham og hans familie, og dermed husker på forbindelsen mellom islam og Abraham.