Posts tagged with ‘Ramadan’

  • De fem søylene

    By on
    0
    0
    De viktigste tilbedelseshandlingene som kreves for å utøve troen representeres i islam som de fem søylene.