Kontakt oss

Spørsmål om religion kan sendes inn her, eller ved bruk av kontaktinformasjonen under.  Svarene legges ut på nettsiden. Spesifiser gjerne om du ønsker at identiteten din holdes skjult.

Imam i Kristiansand
Yasir Fawzi
Nils Fidjelands vei 20
4628, Hellemyr

957 21 638
38 03 37 00
yasir.fawzi@ahmadiyya.no
Facebook

Imamene i  Oslo

  1. Shahid Kahloon
    954 66 383
    shahid.kahloon@ahmadiyya.no
  2. Tahir Khan
    952 28 996
    tahir.khan@ahmadiyya.no

 

Imam i  Trondheim

Haroon Chaudhry
403 22 831
haroon.ahmad@ahmadiyya.no

 

Hoved moske

Furuset moské – Bait un Nasr
Søren Bulls vei 1
1051, Furuset
kontakt@ahmadiyya.no
Facebook

Baitun-Nasr moskè

Søren Bulls vei 1
1051 Oslo

E-post:
kontakt@ahmadiyya.no

Imam tlf.:
954 66 383

Skolebesøk tlf.:
412 35 366

Pressekontakt:

epost:presse@ahmadiyya.no

Twitter: @AMJ_Norge /
@Furusetmoske

Facebook: AMJ Norge /
Furuset moske – Baitun Nasr

Postadresse:
Postboks 200 Furuset, 1001 Oslo

Copyright 2019 | AMJ Norge ahmadiyya.no | alislam.org er den internasjonale offisielle nettsiden til Ahmadiyya Muslim Jama'at