Ta kontakt med oss på +47 412 35 366

Vilkår for bruk

Retningslinjer for akseptabel bruk av nettstedet

Disse retningslinjene for akseptabel bruk angir vilkårene mellom deg og oss, der du kan få tilgang til vår hjemmeside https://ahmadiyya.no. Disse retningslinjene for akseptabel bruk gjelder for alle brukere av og besøkende til nettstedet vårt.

Din bruk av nettstedet vårt betyr at du aksepterer, er enig og forholder deg til alle retningslinjene for akseptabel bruk, som supplerer våre vilkår for bruk av nettstedet.

https://ahmadiyya.no er et nettsted som drives av AMJ Norge.

Forbudt bruk

Du kan kun bruke nettstedet vårt for lovlige formål. Du kan ikke bruke nettsiden:

* Til å gjennomføre aktiviteter med formål å skade AMJ Norge eller noen av dets medlemmer

* På noen måte som bryter med gjeldende lokalt, nasjonalt eller internasjonalt regelverk

* På en ulovlig eller uredelig måte, eller med en ulovlig eller uredelig hensikt eller virkning

* For å skade eller forsøke på å skade mindreårige på noen måte

* For å sende, bevisst motta, laste opp, laste ned, bruk eller gjenbruk av materiale som ikke overholder våre rettslige forpliktelser

* For bevisst å overføre data, send eller last opp materiale som inneholder virus, trojanske hester, ormer, time bombs, «key-stroke loggers», spyware, adware eller andre skadelige programmer eller lignende datakoder som er utformet for å påvirke driften negativt av hvilken som helst programvare eller maskinvare

Du godtar også:

1. Å ikke reprodusere, duplisere, kopiere eller selge videre noen deler av nettstedet vårt, som er i strid med bestemmelser og vilkår for bruk av nettstedet (egen link til mta – terms of use)

2. Å aksessere uten myndighet, skape konflikt, ødelegge eller forstyrre:

a) noen deler av nettstedet vårt

b) noe utstyr eller nettverk som nettstedet vårt er lagret på

c) noen som helst programvare som brukes for levering av nettstedet vårt

d) noe som helst utstyr, nettverk eller programvare eid eller brukt av en tredjepart.

Annulering og avslutning

Vi vil avgjøre, etter eget skjønn, om du har brutt retningslinjer for akseptabel bruk når du har brukt nettstedet vårt. Ved brudd på denne policyen forbeholder vi oss retten til å iverksette lovlige tiltak, herunder rettslige skritt.

Manglende overholdelse av disse retningslinjene for akseptabel bruk er et vesentlig brudd på brukervilkårene som gir deg tilgang til å bruke nettstedet vårt, og kan føre til at vi tar alle eller noen av følgende handlinger:

* Umiddelbar, midlertidig eller permanent tilbaketrekking av din rett til bruk av nettstedet vårt

* Umiddelbar, midlertidig eller permanent fjerning av innlegg eller materiale som er lastet opp av deg på nettstedet vårt

* Utstedelse av en advarsel til deg

* Søksmål, herunder for erstatning og refusjon av alle kostnader (inkludert, men ikke begrenset til, rimelige administrative og juridiske kostnader) som følge av brudd på denne policyen

Videre rettslige skritt mot deg

Vi kan offentliggjøre informasjon til myndighetene som vi med rimelighet føler er nødvendig. Vi tar ikke ansvar for tiltak som er truffet som følge av brudd på disse retningslinjene for akseptabel bruk. Responsen som er beskrevet i disse retningslinjene er ikke begrenset, og vi kan foreta andre handlinger som vi med rimelighet anser riktig.

Endringer i retningslinjer for akseptabel bruk

Vi kan revidere disse retningslinjene for akseptabel bruk når som helst ved å endre denne policyen eller nettsiden. Det forventes at du gjør deg kjent med denne policyen eller nettsiden fra tid til annen for å se eventuelle endringer vi gjør, da de er juridisk bindende for deg.

Vi gjør også oppmersomme på at enkelte bestemmelser i denne policyen kan erstattes av bestemmelser eller merknader som er publisert andre steder på nettstedet vårt.