Ta kontakt med oss på +47 412 35 366

Ahmadiyya-retningen i islam

By on in Ahmadiyya
0

Ahmadiyya Muslimsk Trossamfunn er en reformbevegelse i islam som ble grunnlagt i 1889 av Hadrat Mirza Ghulam Ahmad(as).

Hadrat Mirza Ghulam Ahmad - Den utlovede Messias

Hadrat Mirza Ghulam Ahmad(as) – Den utlovede Messias (1835 – 1908)

Ahmadiyya er ingen ny religion, men viser islam i sin opprinnelig og rene form uten de avleiringer som har bygget seg opp gjennom århundrer, og som har skjemmet og misformet islams lære. Hensikten med å opprette Ahmadiyya Muslimsk Trossamfunn var å gjenopplive islamsk moral og åndelige verdier. Trossamfunnet oppmuntrer til dialog mellom ulike trosretninger, forsvarer islam gjennom argumentasjon og forsøker å rette misforståelser om islam i hele verden.

Trossamfunnet består av muslimer som tror på Messias, Mirza Ghulam Ahmad(as) fra Qadian. Mirza Ghulam Ahmad(as), som i 1889 grunnla Ahmadiyya som en reformbevegelse i islam, og understreket dens essensielle lære om fred, kjærlighet, rettferdighet, og verdighet av livet. I dag er Ahmadiyya Muslimsk Trossamfunn verdens største islamske samfunn under en guddommelig utnevnt leder, hans hellighet Mirza Masroor Ahmad, med flere titalls millioner tilhengere fra mer enn 200 nasjoner.

Mirza Ghulam Ahmad(as) hevdet å være den metaforiske andre komme av Jesus Kristus og Mahdi, hvis advent var profetert av profeten Muhammad(sa). Ahmadiyya Muslimsk Trossamfunn mener at Gud sendte Mirza Ghulam Ahmad(as) for å avslutte religiøse kriger, fordømme blodsutgytelse og gjenopprette moral, rettferdighet og fred. Han reformerte muslimer av fanatisk tro og praksis ved å mestre islams sanne lære, og grunna trossamfunnet som forfekter fred, toleranse, kjærlighet og forståelse mellom troende av forskjellige religioner. Det tror sterkt på, og handler ved, Koranens lære:

”Det finnes ingen tvang i religionen.” (2:257).

Han anerkjente den edle læren til de store religiøse grunnleggerne, deriblant Zoroaster, Abraham, Moses, Jesus, Krishna, Buddha, Confucius, Lao Tzu og Guru Nanak, og forklarte hvordan deres opprinnelige lære fører til sann islam.

Ahmadiyya Muslimsk Trossamfunn er den ledende islamske organisasjonen som kategorisk tar avstand fra alle former for vold og terrorisme i Guds navn. For mer enn et århundre siden erklærte Mirza Ghulam Ahmad(as) ettertrykkelig at «jihad ved sverdet» ikke har noen plass i islam i denne tiden da kriteriene for det ikke er oppfylt. Han lærte muslimer i stedet å følge Koranen og profeten Muhammads(sa) eksempel og forsvare islam med en blodløs, intellektuell «jihad ved penn». Følgelig skrev Mirza Ghulam Ahmad(as) over 80 bøker og titusenvis av brev, holdt hundrevis av forelesninger, og engasjerte seg i mange offentlige debatter. Trossamfunnet fortsetter den dag i dag å bruke utdanning til å reformere muslimer på fredelig vis og gjenopplive islam verden over. Ahmadiyya-muslimene har gjennom sin 130-årige historie vist at islams styrke ligger i dens indre kvaliteter og at religionen kan spille en positiv rolle i møte med de store utfordringer som verden i dag står overfor.

Ahmadiyya Muslimsk Trossamfunn er også den eneste muslimske organisasjonen som forfekter et skille mellom stat og religion. Til tross for at dets medlemmer opplever bitter trosbasert forfølgelse i mange muslimske land, fortsetter trossamfunnet å fremme universelle menneskerettigheter for alle religiøse og andre forfulgte minoriteter. Det investerer også mye i kvinners likestillings-, utdannings- og myndiggjøringsprogrammer. Dets medlemmer er blant de mest lovlydige, utdannede og engasjerte muslimer i verden.

Grunnleggeren av Ahmadiyya, Mirza Ghulam Ahmad(as), lærte sine tilhengere for over et hundre år siden å være rettferdige sjeler så vel som lojale borgere av landet. Han advarte mot misbruk av islams navn og feil implementering av islamsk lov. Han uttrykte stadig sin bekymring over manglende beskyttelse av rettighetene til Guds skapninger. Dette budskapet har siden blitt formidlet rundt i hele verden av trossamfunnet som idag ledes av et åndelig kalifat.

Ahmadiyyamuslimer arbeider under mottoet:

“Kjærlighet til alle, ikke hat mot noen”

Dukomentar om Ahmadiyya Muslimsk Trossamfunn internasjonalt: