Velkommen til Åpen dag

By on in Begivenheter
2

Ahmadiyya Muslimsk Trossamfunn har arrangert åpendag med jevnlige mellomrom i flere årtier. På 1980-tallet var det Nor moské som var arenaet for disse arrangementene. Idag foregår disse på Nordens største moské på Furuset, også kjent som Baitun Nasr moské. Hver tredje tirsdag i måneden er det Åpen dag ved moskeen.

Dette er et lavterskel tilbud slik at alle som ønsker seg kan få en omvisning av moskeen, se på bønnehallene og andre fasiliteter som er tilgjengelige i bygget. Samtidig får besøkende også informasjon om vårt trossamfunn, dets historie i verden og i Norge. Under omvisningen opplyses det også om hvilke saker trossamfunnet arbeider med og hvordan. Formålet med arrangementet er opplysningsvirksomhet.

Det er selvfølgelig også mulighet for å avtale tid for omvisning på andre tidspunkter enn på Åpen dag.

Copyright 2020 | AMJ Norge ahmadiyya.no | alislam.org er den internasjonale offisielle nettsiden til Ahmadiyya Muslim Jama'at