Ta kontakt med oss på +47 412 35 366

De seks trosartiklene

By on in Islam
0

Islam hjelper oss med å utvikle et nært forhold til Allah ved først å fortelle oss hva vi skal tro på, de 6 trosartiklene, og deretter forklare hvordan vi skal implementere disse i livene våre gjennom de 5 søylene i islam.

Muslimer tror på følgende seks trosartikler.

  1. Å tro på Guds enhet: Ordet Allah brukt i islam betegner Guds personlige navn og står for det vesenet som er fullkomment, innehar alle gode attributter og er fri for enhver mangel.
  2. Å tro på englene: Allah skapte englene slik at de kunne følge Hans befalinger og tilbe Ham. Disse englene, med Allahs befaling, opprettholder og kontrollerer hele universet. Engler kan også forstås om mennesker som har oppnådd perfeksjon i åndelighet.
  3. Å tro på Allahs bøker: Muslimer tror at Allah åpenbarte sine lover gradvis og i stadier for menneskeheten gjennom sine profeter, og anerkjenner derfor både Toraen som Moses(as) fikk, Davids salmer og Jesu evangeliet, så vel som de hellige skriftene alle andre sendebud fra Allah har fått. Imidlertid mener muslimer at alle slike åpenbaringer var begrenset til en bestemt tid og folkeslag, og at disse ikke er bevart i sin opprinnelige form, men har vært utsatt forvrengning. Alle de hellige skrifter kulminerte i og ble perfeksjonert i den hellige Koranen, akkurat som alle religioner ble perfeksjonert i islam.
  4. Å tro på alle profetene: Guds profeter er valgt blant mennesker. De setter de beste eksemplene på moralsk og åndelig oppførsel. De fører menneskeheten til Allah ved å formidle den guddommelige åpenbaringen og også gjennom deres eget eksempel på fromhet og rettferdighet. Muhammad(sa) er den siste lovbringende profet og erklært av Koranen som lederen for alle profeter. Han brakte den fullkomne veiledningen for mennesker fra Allah i form av Koranen og kom som en velsignelse for allverden.
  5. Å tro på dommedagen: Koranen legger stor vekt på troen på dommedagen. Islam lærer oss at fysisk død ikke er slutten på menneskets eksistens, snarere er det døren til en høyere livsform som kan bringe en nærmere Allah, avhengig av ens gjerninger i dette livet. I følge den hellige Koranen, vil hele dette universet komme til en slutt på Dommens dag, og de døde vil gjenoppstå. Deres gjerninger vil bli dømt, og de vil på tilsvarende vis bli belønnet. De med gode gjerninger vil fortjene himmelen, mens de med ugjerninger vil bli straffet i helvete. Denne troen gir et kraftig verktøy for ansvarliggjøring også i dette liv, det innebærer at det til syvende og sist er oss selv som er ansvarlige for våre intensjoner, gjerninger og handlemåter hos Allah, Den allmektige i det hinsidige.
  6. Å tro på det guddommelige dekret: Guddommelig dekret betyr Allahs vilje. Muslimer tror at guddommelig resolusjon styrer det endelige resultatet av alle handlinger i dette universet. Det er loven eller målet for en ting med hensyn til dens vekst og utvikling. I den hellige Koranen blir begrepet forklart som en universell lov av Allah som fungerer gjennom hele skapelsen, som dekker hele universet. Menneskets frie vilje faller innenfor grensene for guddommelig resolusjon.

Om forfatteren

View all posts by