Ta kontakt med oss på +47 412 35 366

Formålet med religionen

By on in Ahmadiyya
0

Mange har oppfatninger og meninger om religion. Men hva betyr religion? Hva baserer den seg på? Hva er formålet med den? Hva ønsker Gud?

Hva betyr religion?

Religion … refererer til veien som man vandrer på, og brukes ikke kun for religion. Eksperter innen samfunnsvitenskap, kunst, fysikk, medisin, astronomi og andre fagfelt har også retningsgivende prinsipper, læresetninger og livssyn. Imidlertid er det åpenbart at disse ikke vil kunne gi noen frelse. For akkurat som sjel krever et legeme, og ord krever mening, slik trenger også mennesker religion.

Hva baserer den seg på?

Det er viktig å komme i hu at religion er basert på to typer av forpliktelser. Den første typen er forpliktelser overfor Gud. Disse består blant annet av hvordan man skal tro på Gud og hvordan Han skal tilbes. Den andre typen er forpliktelser overfor Guds skaperverk. Disse inkluderer hvordan man skal vise medlidenhet, kjærlighet, medfølelse og velvilje overfor Guds skaperverk og lindre dets bedrøvelser, smerter og sorg.

Hva er formålet med den?

Det sanne formålet med religionen er å rense seg selv fra alt ondt, å gjøre seg selv i stand til å kontinuerlig underkaste seg Gud, den allmektige, og la seg gjennomsyres av en slik overbevisning, kjærlighet, sann kunnskap, sannhet og trofasthet at en ekte og ren forvandling inntreffer, og at et himmelsk liv oppnås allerede i denne verden.

Formålet med religionen er å utvikle ens moral gjennom refleksjon over Guds attributter. Dens oppgave er å bringe det gode budskap om at Skaperen finnes og invitere til etablering av fred og sikkerhet. Dette er vår religions lære. Derfor er enhver befaling gjennomsyret av kjærlighet og medfølelse for hele menneskeheten.

Hva ønsker Gud?

Gud ønsker at alle sjeler som bor i forskjellige deler av verden – det være seg i Europa eller Asia – de som besitter en ren natur, skal bli tiltrukket av Enhet, og at Hans folk skal forenes under en og samme tro. Det er dette guddommelige formålet som jeg har blitt oppreist for. Bestrebe derfor dette formålet med ømhet og god oppførsel.

(Hadrat Mirza Ghulam Ahmad(sa), grunnleggeren av Ahmadiyya-retningen i islam)

Om forfatteren

View all posts by