Ta kontakt med oss på +47 412 35 366

Hvem er Allah

By on in Islam
0

Et utdrag fra Testamentet, en skrift av Den utlovede Messias(as)

«Å dere som lytter, lytt! Hva er det Gud krever av dere? Bare det at dere blir Hans og Hans alene, og ikke setter noen ved Hans side, verken i himmelen eller på jorden. Vår Gud er den Gud som lever også i dag, slik Han var i live før. Han taler i dag, slik Han tidligere talte. Han lytter i dag, slik Han tidligere lyttet. Å tenke at Han bare lytter, men ikke taler, i vår tidsalder, er en forfengelig tro. Sannelig, Han både lytter og taler. Alle Hans egenskaper er evinnelige og evigvarende. Ingen av Hans egenskaper har noen ganger vært avsatt, og det vil de heller aldri bli. Han er det samme enestående Vesen som ikke har noen like; Han har verken sønn eller hustru. Ingen kan måle seg med Hans enestående egenskaper, og ingen er Hans jevnbyrdige. Ingen deler Hans opphøyede attributter. Det er ingen mangel ved Hans kraft. Han er nær – allikevel langt borte, men langt borte og allikevel nær.

Han åpenbarer Seg til dem som har åndelige visuelle opplevelser, eksempelvis i form av visjoner, men Han har ingen kropp, heller ingen form. Således er Han opphøyd over alt og alle, men det kan ikke sies at det også finnes noen under Ham. Han er på ‘Arsh1Arsh er der hvor kun Allahs transcendentale attributter er manifestert, og er langt vekk fra alt det skapte., men ingen kan si at Han ikke er å finne på jorden. Han er kjernen til alle fullkomne egenskaper. Alle sanne attributter har sitt utspring i Ham. Han er kilden til alle gode egenskaper. Og i Ham finnes all styrke. Han er kjernen til all nåde. Alt vender tilbake til Ham. Han er Herren over alle land, og er pryd for enhver fullkommenhet. Han er fri for enhver svakhet og mangel. Han er unik i Sin rett til å bli tilbedt av alle som oppholder seg på jorden og himmelen.

Intet er umulig for Ham. Enhver sjel og dens potensialer, og enhver partikkel og dens energi – intet kan komme til syne uten Hans virksomhet. Ingenting kan åpenbares uten Ham, og Han manifesterer seg selv gjennom Sin kraft, Sin makt, og Sine tegn og det er ved disse midler vi kan nå Ham. Han åpenbarer seg for de rettvise, og viser dem Sin styrke det er slik Han kan bli gjenkjent og vi få mulighet til å kjenne de veier som fører til Hans velbehag. Han ser uten fysiske øyne, lytter uten fysiske ører, og taler uten fysisk tunge. Likeledes skaper Han eksistens ut ifra intet. Således er det også med drømmene våre, der Han viser det ikke-eksisterende som om det er en virkelighet. Hvor Gud frembringer en hel verden uten at den består av et fysisk materiale. Sannelig, dette er visselig Allahs verk. Uvitende er han som benekter Guds allmakt. Blind er han som ikke innser dybden av Hans kraft. Han kan, og utfører alt uten å bryte Sin guddommelige fastsatte lov og Sitt ord. Han er Den Ene og alene i Sitt vesen, Sine attributter, Sine gjerninger og Sine krefter.

Alle dører som fører til Ham er lukket, bortsett fra én – den er blitt åpnet av Den hellige Koranen. Det er ikke lenger nødvendig å følge de tidligere profeter og deres respektive skrifter hver for seg, da Den hellige Profeten Muhammads (fvmh) profetdømme omfavner alle trosretninger under ett, og overgår alle disse derfor er alle andre veier stengt. Alle sannheter som fører til Gud, finnes i Koranens lære. Ingen ny sannhet vil åpenbares etter den; heller ikke har det vært noen annen sannhet før den, som den ikke allerede omfatter. Herav er alle tidligere profetdømmer forseglet med Profeten Muhammads (fvmh) profetdømme, og slik bør det være, da enhver begynnelse må ha en slutt. Profetdømmet til Den hellige Profeten(sa) var eksemplarisk, da han brakte med seg flere velsignelser enn noen annet sendebud. Den enkleste veien til Gud kan oppnås ved å følge dette profetdømmet. Og ved å følge det, velsignes man med Guds kjærlighet og oppnår guddommelig forbindelse, slik de før oss er blitt velsignet.»

(Testamentet, side 16 – 17)