Ta kontakt med oss på +47 412 35 366

Kjærlighetens Herre & kjærlighet til Herren

By on in Islam
0

Beretninger om kjærlighet til Allah

Annas (må Allah være tilfreds med ham) forteller at profeten Muhammad (fvmh) sa:

«Om et menneske eier tre ting, har det funnet troens sødme:

  1. at Allah og Hans sendebud er kjærere for vedkommende enn alt annet.
  2. at vedkommende elsker en annen utelukkende for Allahs skyld
  3. at vedkommende avskyr å vende tilbake til vantroen etter at Allah har reddet ham fra den – like så mye som han ville hate å bli kastet i helvetets ild»

(Bukhari, bok: Troen)

Abu Darda (må Allah være tilfreds med ham) beretter at profeten Muhammad (fvmh) sa:

«Profeten David (fvmh) pleide å be blant annet slik: ‘Allah, jeg ber Deg om Din kjærlighet og kjærlighet til de som elsker Deg – og om den handling som bringer meg fram til Din kjærlighet. Allah, gjør Din kjærlighet meg mer kjær enn meg selv, min familie og en svalende drikkevann»

(Tirmidhi, bok: Om personlige bønner)

Wathila ibn Al-Aqsa (må Allah være tilfreds med ham) gir følgende beretning av profeten Muhammad (fvmh). Profeten sa:

«Den velsignede og opphøyde Allah har sagt: ‘Jeg er det Min tjener tenker om Meg, la ham da tenke hva han vil'»

(Bukhari, bok: Allahs enhet)

Om forfatteren

View all posts by