Ta kontakt med oss på +47 412 35 366

Religionenes dag 2022

By on in Nyheter
0

Representanter fra fem ulike religioner var samlet hos Ahmadiyya muslimsk trossamfunn på Furuset for å markere religionens dag 2022 ved Baitun Nasr moske, også kjent som Furuset Moske.

Arrangementet ble gjennomført tirsdag 11.oktober, hvor 140 lyttere var tilstede for å høre hva de ulike religionene hadde si om årets tema: «Min religions lære om økonomiske krisetider». Tema er høyaktuelt og gjenspeiler den økonomiske nedgangstiden som verden nå står ovenfor med tanke på krig i Europa, høy inflasjon, energikrise og matvaremangel, bare for å nevne noen.

Programmet begynte kl.18:00 med resitasjon fra den hellige Koranen og noen innledende ord fra nasjonale lederen for Ahmadiyya trossamfunnet i Norge, Zahoor Ahmad Chaudry.

Representanter for følgende religioner var til stede: islam, kristendom, hinduisme, buddhisme og sikhisme. Representant for jødedom hadde dessverre ikke mulighet til å delta på grunn av kapasitetsutfordringer.

De ulike representantene fikk 10-12 minutter hver til å snakke om årets tema. Hvert enkelt deltaker fikk introdusert hva deres religion mener om sunn økonomisk politikk, og løsning på dagens økonomiske problemer med utgangspunkt i sine hellige skrifter og livet til grunnleggeren av sin religion.

Etter en kort pause med matservering ble det mulig å stille spørsmål eller komme med kommentarer fra publikum. Første spørsmålsstiller påpekte hvor mange felles verdier de ulike religionene hadde om emnet og uttrykte glede over det. Paneldeltakere var i stor grad enig i dette. En annen spørsmålstiller lurte på hvordan de ulike religionen forhold seg til et rentebasert økonomi. Flere paneldeltakere pekte på de utfordringer et rentebasert økonomi medfører og hvordan det bidrar til opphopning av ressurser og midler, og derved  makt, i få hender.

På slutten av arrangementet fikk kommunerepresentant, Dag Levy Hykkerud fra Lørenskog kommune komme med noen avsluttende ord. Han ble etterfulgt av et lite innlegg fra politiets mangfoldskontakt, Therese Lutnæs. Programmet ble tradisjon tro avsluttet med stille bønn i salen kl. 20:00.

Religionenes dag er et tverreligiøst livssynsarrangement med røtter tilbake til tidlig på 1980-tallet her i Norge. Initiativtaker den gang var Ahmadiyya Muslimsk Trossamfunn Norge, men det kan nevnes at trossamfunnet internasjonalt har avholdt tilsvarende arrangementer helt siden begynnelsen av 1900-tallet. Hensikten med arrangementet er ikke polemikk eller kritikk av andre, men heller å øke forståelse og respekt på tvers av religioner og livssyn.