Ta kontakt med oss på +47 412 35 366

Filosofien i islams lære

By on in
3
Filosofien i islams lære
Filosofien i islams lære
Year: 2022
  • Beskrivelse

Denne boken var Hadrat Mirza Ghulam Ahmad sitt bidrag til den store inter-religiøse konferansen i Lahore i 1896. Boken gir et stillferdig og grundig bilde av islam, som er ganske annerledes enn det de fleste i vår del av verden har dannet seg. Boken gir svar på essensielle spørsmål som er like viktige i dag som da boken ble forfattet. Den gir et nytt innblikk i hvordan islam svarer på følgende grunnleggende eksistensielle spørsmål:

  1. Menneskets fysiske, åndelige og moralske stadium.
  2. Hvordan er menneskets tilstand etter døden?
  3. Målet for menneskets liv, og midlene til å nå det.
  4. Virkningen av lovens praktiske forordninger i dette liv og det kommende.
  5. Kilder til erkjennelse av det guddommelige.

Tekster fra Koranen er gjengitt både på arabisk og norsk.