Ta kontakt med oss på +47 412 35 366

Islams svar på vår tids spørsmål

By on in
0
Islams svar på vår tids spørsmål
Islams svar på vår tids spørsmål
  • Beskrivelse

Denne boken bygger på foredraget som ble holdt i forbindelse med trossamfunnet 100-års jubileum i Queen Elizabeth Il Conference Centre i London, 24. februar 1990, av trossamfunnets daværende overhode Hadrat Mirza Tahir Ahmad.

Den tiden som er til rådighet ved slike foredrag, tillot ikke en full gjennomgang av de viktige spørsmålene som ble tatt opp. Det var bare mulig med en delvis behandling av emnene. Likevel valgte vi, etter gjentatte oppfordringer både fra de tilstedeværende og fra personer som ikke fikk overvære foredraget, å utgi denne boken, basert på foredragets originalmanuskript.

Vi minner leserne på at da dette foredraget ble holdt, tidlig på 1990-tallet, var mange av de forandringer og mye av den utvikling vi har sett, og fremdeles ser rundt oss, bare i sin spede begynnelse. De advarsler og «forutsigelser» foredragsholderen kommer med, er uforlignelig klare og presise. Om man i fremtiden vil lytte til hans råd og lære av dem, vil mange problemer kunne unngås.