Ta kontakt med oss på +47 412 35 366

Testamentet

By on in
0
  • Beskrivelse

Mot slutten av 1905 mottok Den utlovede Messias (as) gjentatte åpenbaringer som sitt nær forestående død. Han bestemte seg derfor for å gi sitt trossamfunn noen viktige råd, og publiserte en avhandling han kalte Al-Wasiyyat (Testamentet). Han gjorde det klart for medlemmene at gjennom profeter og reformatorer manifesterer Allah en av Hans velsignelser, og etter deres avgang etablerer Han kalifatet, som den andre manifestasjonen av Hans guddommelige kraft. Det skjedde på tidspunktet for den hellige profeten Muhammad (sa), og det ville skje nå igjen.

Den utlovede Messias (as) skrev videre:

Vær derfor ikke bedrøvet over det jeg beretter til dere, og la ikke deres hjerter rammes av bekymring. For det er viktig at dere også skal være vitne til den andre guddommelige manifestasjonen.

Det fremgår av sitatet ovenfor at da han forutsa sin død, ga han samtidig den gledelige meldingen om etableringen av kalifatet. Han forsikret medlemmene om at den allmektige Gud utvilsomt vil ta seg av Jama’at gjennom institusjonen av kalifatet.