Ta kontakt med oss på +47 412 35 366

Uttalelse om Israel og Palestina-situasjonen

By on in Nyheter
0

Følgende uttalelse publiseres ihht. veiledning fra Kalifen for det verdensomspennende Ahmadiyya Muslimsk Trossamfunn, Hadrat Mirza Masroor Ahmad.

De siste dagene har hundrevis av israelere og palestinere, inkludert kvinner, barn og eldre blitt drept eller skadet som følge av meningsløs vold og drap. Drap og skade på uskyldige sivile er direkte brudd på læren til den hellige Profeten av Islam (fred være med ham). Han (fvmh) lærte oss at selv under krigstilstander skal ikke kvinner, barn eller eldre være et mål eller skades på noen som helst måte. I tillegg skal heller ingen religiøs leder eller gudshus angripes. 

Ahmadiyya muslimsk trossamfunn uttrykker sine dypeste medfølelser og bønner for alle etterlatte eller som er berørt på noen som helst måte. Våre tanker går til dere alle.  

Vi ber for og oppfordrer til umiddelbar stans av konflikt og at fred skal seire, slik at ingen flere liv går tapt. For at dét skal skje, er det nødvendig at kommunikasjonskanalene mellom relevante parter og nasjoner forblir åpne.  

Frem til en våpenhvile erklæres, må enhver militær handling sørge for at ingen sivile skades. 

Videre bør muslimske land i regionen forene seg for å forsøke å etablere fred, samt sørge for å ivareta rettighetene til de uskyldige palestinerne som ikke har noen forbindelse med ekstremister. 

Vi oppfordrer USA og andre innflytelsesrike land til å avstå fra enhver handling eller uttalelse som kan oppildne situasjonen ytterligere. Derimot bør de sammen med relevante internasjonale organisasjoner, gjøre ethvert forsøk på å øyeblikkelig dempe konflikten og snarest sikre fred. 

Rettferdighet er det mest avgjørende i oppnåelsen av varig fred. Derfor må alle stormakter fokusere på å etablere langsiktig fred basert på sanne rettferdighetsprinsipper.

Om forfatteren

View all posts by