Ta kontakt med oss på +47 412 35 366

Filosofien i islams lære

Filosofien i islams lære

Forfatter:
Språk: Norsk
Emne: Islam

Boken gir et stillferdig og grundig bilde av islam, som er ganske annerledes enn det de fleste i vår del av verden har dannet seg. Boken gir svar på essensielle spørsmål som er like viktige i dag som da boken ble forfattet.

Les mer ... →
Kjøp nå!
Islams svar på vår tids spørsmål

Islams svar på vår tids spørsmål

Boken svarer på de aller fleste dagsaktuelle spørsmål og belyser mange temaer som ofte var og fortsatt er gjenstand for debatt i samfunnet.

Les mer ... →
Kjøp nå!
Profeten Muhammads liv

Profeten Muhammads liv

Profeten Muhammad er kjent for verden som grunnleggeren av islam, og kanskje historiens mest betydningsfulle person. For muslimer er han i tillegg den fremste til å forstå og praktisere Guds siste lære - et fullkomment menneske for andre å strebe etter å etterligne.

Les mer ... →
Kjøp nå!
Islam – en kort introduksjon

Islam – en kort introduksjon

Språk: Norsk
Emne: Islam

Boken er laget med tanke på barn og unge, samt andre som ønsker å skaffe seg grunnleggende kunnskap og forståelse av islam. Den tar for seg ulike emner som Gud, universets skapelse, engler, profeter og sendebud, faste, bønn, formålet med tilbedelse, osv. med utgangspunkt i islam og i et lettfattet språk.

Les mer ... →
Kjøp nå!
Et budskap om fred

Et budskap om fred

Forfatteren av boken legger frem ikke bare et sterkt ønske om å etablere fred og gjensidig toleranse mellom ulike religiøse grupper, men gir også retningslinjer for hvordan dette kan oppnås i praksis. Boken er et viktig bidrag, og en del av grunnlaget for Ahmadiyya Muslimsk Trossamfunnets arbeid med å etablere fred i verden.

Les mer ... →
Kjøp nå!
Min bok om Gud

Min bok om Gud

Språk: Norsk
Emne: Islam

Konseptet om Gud kan egentlig bare forklares oppriktig og skikkelig av Gud selv, slik som det er blitt gjort gjennom åpenbaringer til alle tider. Koranen legger frem dette konseptet i all sin prakt gjennom forskjellige aspekter.

Les mer ... →
Kjøp nå!
Salat – boken om den muslimske bønnen

Salat – boken om den muslimske bønnen

Språk: Norsk
Emner: Ahmadiyya, Islam

I den moderne materialistiske verden er det stadig flere som søker åndelig føde, og ønsker å knytte seg til Gud. Forskjellige former for meditasjon og bønn finnes i alle religioner og livssyn. I islam er bønnen en av de fem søylene.

Les mer ... →
Kjøp nå!
Kvinnens rolle i et muslimsk samfunn

Kvinnens rolle i et muslimsk samfunn

Forfatter:
Språk: Norsk
Emner: Ahmadiyya, Islam

Kvinners status i islam er alltid et omdiskutert tema. Mange mennesker tror at kvinner har en underordnet status i islam, eller at de i virkeligheten ikke er frie når de praktiserer islam. I dette heftet gir forfatteren sitt syn på kvinnenes status og rolle i et muslimsk samfunn.

Les mer ... →
Kjøp nå!